Stand van zaken : dossier villa Henriëtte, Kapelstraat

Hove

Op de eerste Milieuraad van Hove kwam het dossier van villa Henriëtte ter sprake. Het gaat hier over de verkaveling van het vroegere domein van burgemeester Beyltjens, nadien het notariaat aan de Kapelstraat met de bijhorende buurvilla Henriëtte, vlak naast de bekende beenhouwerij aan het station. Men plant er twee blokken luxe-appartementen in de groene omgeving, ondergrondse parkings en een gedeeltelijke openstelling van het domein als publiek park.

Over dit dossier is er al lang een ping-pong-spelletje aan de gang tussen de verschillende betrokken partijen : eigenaar-ontwikkelaar, de buren, de gemeente Hove (meerderheid vs. oppositie) en het toezicht van het provinciebestuur.

gaat tegen de vlakte

Wat kwamen we te weten ?

Het aantal bouwlagen werd verlaagd van vijf naar vier. Het aantal te kappen bomen werd ook verlaagd van 20 naar 13. Er komt een bevloeiingssysteem voor de oude beuken, er wordt een groendak voorzien. In het convenant wordt voorzien in het onderhoud van de parkzone en er komt ook een groenscherm voor de buren uit de Leliestraat (inkijken tegengaan). Het parkgebied blijft wel privaat eigendom.

Er komt een wandelpad vanuit de Groenenborglei richting station. De problematiek van de verkeersdrukte in de Leliestraat – ter hoogte van de stationsparking – blijft bestaan. Men overweegt een andere indeling van deze parking om de inrit van het domein veiliger te maken. Men zal misschien twee lindes moeten verplaatsen.

Er blijven nog vragen bestaan over de ontharding en de waterbalans bij de werken (het afvoer van water).

Foto’s © Gazet van Hove.