Ophaling restafval wekelijks tijdens de zomer

Hove

Van juni tot en met september zal de ophaling van de huisvuilfractie (grijze container met chip) wekelijks plaatsvinden. De tarifering blijft dezelfde als tijdens de tweewekelijkse ophaling. Na deze periode wordt dit geëvalueerd. Graag benadrukken we dat enkel de huisvuilcontainers wekelijks worden geledigd, voor de andere fracties blijft de normale regeling gewoon doorlopen !

geschiedenis : plastiek zakken

Vanaf dinsdag 1 oktober wordt het restafval in Hove weer tweewekelijks afgehaald. In het midden van infoHove juni en op https://www.hove.be/afvalkalender vind je de aangepaste afvalkalender.

Foto’s (c) Gazet van Hove.