Wat zoudt gij zonder ’t vrouwvolk zijn ?

Een geschiedenis van het feminisme in België .

Dinsdag 4 juni 2019 (20.00u.)

Stadsschouwburg Vredeberg

Vredebergstraat, 12-14 in 2500 LIER

Dr. Monika TRIEST

Hoogleraar Vrouwenstudies

Heeft het feminisme nog niet al zijn doelstellingen bereikt ? Is de gelijkheid tussen man en vrouw niet reeds een feit, dankzij het principe van gelijke behandeling, stevig ingebed in een goede wetgeving en een rechtvaardig beleid ?

Toch wordt ook anno 2019 nog steeds actie gevoerd op Equal Pay Day, omdat de carrières van vrouwen minder waard blijken te zijn dan die van mannen .Seksuele intimidatie en seksueel geweld blijven welig tieren.

Het feminisme is dan ook allesbehalve dood, ondanks het feit de voorbije 100 tot 150 jaar heel wat positieve evoluties brachten op het sociale en politieke toneel.

Darya Safai

Dr. Monika TRIEST die als hoogleraar arbeidssociologie voor het eerst Vrouwenstudies inrichtte aan de Universiteit van Amsterdam en onder meer publiceerde over de begijnen, Maria van Bourgondië en heksenvervolgingen in de Nederlanden, beschrijft hoe die veranderingen slechts mogelijk waren dankzij de onvermoeibare inzet van geëngageerde mensen en bewegingen.Voor haar boek en haar voordracht over “Wat zoudt gij zonder ‘t vrouwvolk zijn ?” putte zij uit haar ervaringen als activiste, onderzoekster en schrijfster.

Het resultaat is een overzicht van een aantal belangrijke feministische kernfiguren en belangrijke kantelmomenten in de bewogen geschiedenis van het feminisme in ons land. Met aangifte van het verschil in focus en strategie tussen tijdperken, de opeenvolgende “feministische golven” en tussen de verschillende feministische groeperingen.Sociale bewegingen komen op de voorgrond dankzij individuen die het voortouw nemen en omgekeerd halen individuen hun kracht uit sociale bewegingen.

Om niet te vervallen in een vorm van onachtzaamheid of zelfs onverschilligheid is het nuttig om deze geschiedenis te leren kennen.Kijken met een feministische bril kan heel wat inzicht geven in (structurele) ongelijkheden naar geslacht, klasse,ras, religie en seksuele voorkeur op het sociale, economische politieke en culturele terrein.

Info en inschrijvingen : hvv.vrijdenkendlier@telenet.be

                                        upv.kernlier@gmail.com

03/480 89 23    0495/431 429

Toegang : 4 euro/ 2 euro (leden/Uitpas kansentarief/jongeren)

Eén consumptie inbegrepen.

Vooraf inschrijven wordt sterk aanbevolen.

Verplicht inschrijven voor wie zeker wil zijn van een zitje !

Foto’s (c) Gazet van Hove.