Zone 30 gevoelig groter in Kontich-Waarloos

De langverwachte uitbreiding van de zone 30 in Kontich en Waarloos wordt momenteel uitgerold. In Waarloos zijn reeds alle borden geplaatst. In Kontich-Kazerne worden ze momenteel geplaatst en de komende weken is Kontich-Centrum aan de beurt.

Schepen van mobiliteit, Willem Wevers (N-VA), benadrukt het belang van deze uitbreiding : “Voor de verkeersveiligheid is dit een grote stap vooruit. We beseffen dat dit een inspanning vraagt van de automobilist. 30 km/u lijkt heel traag in de wagen, maar het aantal ongevallen dat gebeurt zal dalen. En als er toch een ongeval gebeurt, wat jammer genoeg nooit uit te sluiten valt, heeft de zwakke weggebruiker een veel grotere kans om te overleven. Daarbij komt ook nog de gigantische en terechte roep om meer verkeersveiligheid, niet in het minst van de scholen, leerlingen en hun ouders, die ik absoluut niet wil negeren.”

Afbeeldingsresultaat voor verkeersborden 30 km zone

De uitbreiding stond in het mobiliteitsplan en kent een breed draagvlak binnen de gemeenteraad. Ze is beslist aan de hand van een aantal criteria. Zo zullen alle woonwijken in de zone 30 vallen. Daarnaast ook de straten waar geen doorgaand verkeer thuis hoort. In drukke straten met gemengd verkeer, zoals de Helenaveldstraat, zal ook een 30 km/u regime gelden. Schepen Wevers : “We willen doorgaand verkeer stimuleren om onze bredere straten met fietspaden te gebruiken om door Kontich te rijden. Die blijven uiteraard 50 km/u. Maar in parallelle straten, in woonwijken zonder fietspad, wordt 30 km/u dus de norm. Zo hopen we, zonder ingrijpende maatregelen als knips of enkelrichting, duidelijk te maken waar doorgaand autoverkeer thuishoort en waar we dat liever niet zien.”

Samen met de uitbreiding van de zone 30, wordt ook een strengere tonnagebeperking ingevoerd. Behoudens enkele hoofdassen, zoals de N1, Prins Boudewijnlaan en de Expresweg, zal in heel Kontich en Waarloos een tonnagebeperking van 3,5 ton van kracht worden. Wevers : “Dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen vrachtwagens meer te zien zullen zijn in onze kernen. Laden en lossen, plaatselijk vrachtverkeer, landbouwvoertuigen… blijven vanzelfsprekend  toegestaan. Maar het moet duidelijk zijn dat vrachtwagens die bijvoorbeeld naar industrieterrein Blauwe Steen moeten geraken, dat niet mogen doen door Kontich-Centrum. De E19 en N1 zijn hiervoor veel beter geschikt.”

Er zal een sensibiliseringscampagne volgen in samenwerking met de politie, om ervoor te zorgen dat de nieuwe verkeersregeling ook effectief bekend wordt én wordt nageleefd.

Willem Wevers