Gemeentebestuur Kontich blokkeert truck-tank-station in Waarloos

De voorbije weken leefde er heel wat onrust in Waarloos over de mogelijke komst van een tankstation voor trucks, in de Mouterij. Het schepencollege heeft nu een voorstel van besluit geagendeerd op de gemeenteraad, dat het onmogelijk maakt voor de provincie om het tankstation in de lopende procedure te vergunnen.

Schepen van Omgeving, Karel Van Elshocht (Open Vld) : “De gemeente is geen vergunningverlenende overheid, maar moest enkel advies verlenen aan de Deputatie. Deze beslist vervolgens autonoom om al dan niet te vergunnen. Dat advies moest gegeven worden door het schepencollege en was negatief omwille van verkeersveiligheid en te verwachten problemen op de nabijgelegen kruispunten. Het negatieve advies werd reeds gegeven op het schepencollege van 2 mei.”

Maar om de aanleg van het tankstation mogelijk te maken, moet ook een stuk openbaar domein aangepast worden. Concreet gaat het in dit geval over het verharden van een plantvak met een lengte van 32 meter. En het aanpassen van openbaar domein is wél de exclusieve bevoegdheid van de gemeenteraad.  Schepen van mobiliteit Willem Wevers (N-VA) : “Voorliggend dossier is gewoon niet goed genoeg op vlak van verkeersveiligheid. Er zijn maar liefst 5 aparte uitritten voorzien voor vrachtwagens die wegrijden na hun tankbeurt. Dat wil zeggen dat over een lengte van meer dan 30 meter constant conflicten met fietsers kunnen ontstaan. Dat staat uiteraard haaks op de idee van zo weinig mogelijk conflictpunten te creëren, om zo de kans op ongevallen te minimaliseren.”

Daarom legt het schepencollege, met deze motivatie, voor aan de gemeenteraad om de aanpassing aan het openbaar domein te weigeren. Dat betekent meteen het einde van de lopende procedure, want zonder de aanpassing aan het openbaar domein, kan de provincie geen vergunning afleveren.

Foto’s (c) Gazet van Hove.