Verkeersveiligheid aan de Lintsesteenweg

Hove

Op de jongste gemeenteraad interpelleerde raadslid Jo Ampe (HB) over de verkeersveiligheid aan de oversteek Lintsesteenweg – Weldadigheidsstraat.

Afbeeldingsresultaat voor 30 km zone

Jo Ampe stelde : “ Op donderdag 16 mei werd in heel Vlaanderen de actie Straatvinken gehouden. Ook op de Lintsesteenweg nr. 40 is er gevinkt. In het begin van de straat werden 416 wagens geteld in beide richtingen. Daarbij viel ons de hoge snelheid van de meeste wagens op. In dit deel geldt het snelheidsregime 30 km/u. De meeste automobilisten houden zich niet aan deze regel, noch in de richting naar het dorp, noch in de richting uit het dorp. Voor vele inwoners van de straat en voor de zachte weggebruikers is dit een probleem. Daarom onze vraag : ingaande op de beleidsdoelstelling nr. 6  ‘fietsvriendelijke gemeente’ van het bestuur : aan te vangen met de realisatie van deze doelstelling en prioriteit te geven aan het kruispunt Weldadigjheidsstraat – Lintsesteenweg. Dit kruispunt wordt dagelijks door vele schoolkinderen gebruikt : het ligt op de belangrijke route tussen de verschillend scholen in de regio.

  • Terug plaatsen van de basissignalisatie ’30 km/u’, het grote bord aan het begin van de zone 30 ; deze is voor de werken aan de Lintsesteenweg verwijderd.
  • Werk te maken van een herziening van de verkeersafwikkeling op dit kruispunt.
  • Waarbij de verschillende routes voor de voetgangers en de fietsers in worden betrokken (Weldadigheidsstraat-fietsroute naast parking voetbal-doorsteek naar Onderwijsstraat).
  • De zichtbaarheid aan de ingang van de doorsteek naar de Onderwijsstraat dringend te verbeteren.
  • De duidelijkheid in de zone 30 over het gehele dorp verbeteren, professionaliseren, definitief maken.

Voorstel van besluit : het bestuur neemt zich voor om beleidsdoel 8 snel op te starten en het kruispunt Weldadigheidsstraat-Lintsesteenweg als eerste aan te pakken.”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Het gaat hier duidelijk over de René Verbeecklaan. Tijdens de afgelopen jaren zijn er duidelijk meer auto’s op de weg. De Lintsesteenweg plus de Kapelstraat zijn hoofdwegen in onze gemeente. Ze ontlastend e woonwijken. Er wordt ook in dat gedeelte van de straat geflitst en rijbewijzen ingetrokken. Het bord terugplaatsen is een gewoon infobord. Het kruispunt voor de fietsers is een risicogebied. Het staat op de lijst van onze diensten om terug heraan te leggen.”

Foto’s © Gazet van Hove.