Volgende gemeenteraad spreekt over de voetwegen 22 en 28

HOVE

De voetwegen nummers 22 en 28 hebben volgens de Atlas der Buurtwegen van Hove publieke rechten van doorgang op privaat eigendom met een tracé van 1,2 meter breedte. Beide voetwegen lopen dood op de gemeentegrens met de gemeente Boechout aan de Lauwerijkbeek.

Voetweg 28 is over het geheel van percelen horende bij de woning gelegen Boshoekstraat 109 aanwezig als een dreef met aan beide zijden hoogstambomen. Voetweg 22 kruist voetweg 28 nabij de historische woning. Ten oosten van de voetweg 28 is het deel van voetweg 22 niet meer waarneembaar in het landschap. Men voorziet de afschaffing van dit deel van de voetweg tot aan de grens met kadastraal perceel nummer 45A. Hierdoor blijft een deel van de bedding behouden.

Dit werd reeds besproken op de Hovese Milieuraad. Er zijn nog bijkomende metingen aan de gang. Als het dossier volledig af is komt het op de Hovese gemeenteraad.

werkt sneller dan gemeenteraad …