De “blauwe zak” in Hove ?

In de media vernam je misschien al dat een heleboel plastic verpakkingen extra in de pmd-zak zullen mogen worden ingezameld. MAAR, dat geldt VOORLOPIG NOG NIET voor gemeenten binnen het IGEAN-werkingsgebied !

De uitbreiding wordt door Fost Plus stap voor stap ingevoerd over het hele land. Op die manier krijgt iedereen de tijd om zich goed voor te bereiden. Bij de invoering zijn immers heel veel verschillende partijen betrokken: gemeenten, intercommunales, ophaalbedrijven, sorteercentra, recyclagebedrijven, … Het kan dus dat in een buurgemeente of op je werk de nieuwe sorteerregels al gelden, terwijl dat thuis nog niet het geval is.
Dit werd ook zo gecommuniceerd vandaag, o.a. door OVAM vanmorgen tijdens ‘De Ochtend’ en tijdens de verschillende journaals : gestart werd met intercommunales in Oost- en West-Vlaanderen. Er werd gekozen voor een gefaseerde invoering, vooral ook omdat de sorteerinstallaties hiervoor moeten worden aangepast.

Wanneer dan wel ? Normaal gezien in Hove in 2020. Je mag er natuurlijk op rekenen dat we je tijdig informeren.