OCMW-rekening 2018 voorgesteld op gemeenteraad Hove

Op de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie namen de gemeenteraadsleden kennis van de jaarrekening 2018.

Er zat op 31 december 2018 welgeteld 22.000 euro in kas. De gemeente kwam met 795.000 euro over de brug voor de jaarlijkse OCMW-werking. In 2018 werden er geen nieuwe leningen afgesloten. Er staat nog 135.000 euro als schuld open. Men moet nog drie leningen afbetalen, de laatste tot 2030. Er is steeds 100.000 euro als buffer aanwezig om de dagelijkse werking te waarborgen.

Enkele cijfers uit de jaarrekening :

Er werd aan 38 cliënten leefloon uitbetaald (31 in 2017) voor een totaalbedrag van 145.614 euro. Het aantal cliënten neemt al een aantal jaren toe.

In 2018 waren er 11 woonzorgcentra-bewoners (9 in 2017) waarbij het OCMW tussenkwam in hun verblijfs- e, verzorgingskosten.

Het OCMW biedt in het Lokaal Opvanginitiatief (LOI) opvang voor 13 asielzoekers. Het gaat om 10 alleenstaande mannen en één gezin. De bezettingsgraad bedroeg in 2018 welgeteld 48,31% (70,5% in 2017).

Het OCMW stelt wooneenheden ter beschikking aan cliënten in afwachting van een definitieve huisvesting. In 2018 werd het dak van een van de woningen gerenoveerd (19.640 euro).

De poetsdienst leverde 8.571 uren aan prestaties bij cliënten thuis via dienstencheques.

De 10 gelijkvloerse ouderenwoningen die het OCMW verhuurt brachten 49.392 euro in het laadje.

303 cliënten (waarvan 63 nieuwe) deden een hulpvraag (leefloon, financiële steunb, budgetbeheer …) bij het bijzonder comité voor de sociale dienst.

23 Hovenaars vroegen financiële steun (in totaal 24.694,47 euro) om de huurwaarborg en de eerste maand huur te betalen. De cliënten betalen deze steun terug aan het OCMW.

Het OCMW besteedde 2.651,12 euro aan ondersteuning aan mensen die in armoede leven voor socio-culturele participatie en kinderarmoede.

21 cliënten deden een beroep op de dienst budgetbeheer.

Er werden 2.902 warme maaltijden aan huis geleverd en 6.024 warme maaltijden geserveerd in het dienstencentrum. 83% van de cliënten is ouder dan 80 jaar.

De Minder Mobielen Centrale reed 1.218 ritten, de boodschappendienst deed 110 boodschappen.

78 Hovenaars deden een beroep op de juridische dienst van het OCMW (vnl. Huur- en familierecht).

In Hove staan er zes huurwoningen ingeschreven via het Sociaal Verhuurkantoor. Er zijn 38 kandidaat-huurders.

Foto’s © Gazet van Hove.