Landschapspark Frijthout breidt uit met enkele hectaren

Hove

De Hovese Milieuraad kwam op donderdagavond in vergadering samen ‘te velde’ aan de grote zitbank in het Landschapspark Frijthout. Na een korte vergadering maakte het 14-koppige gezelschap een wandeling door het domein o.l.v. voorzitter Hugo Waterschoot.

Vergadering Milieuraad

Het is net één jaar geleden dat het Landschapspark werd open gezet voor het grote publiek. Het drukt een stempel op Hove en de randgebieden van de buurgemeenten Mortsel en Boechout. Alle negatieve berichten over een totale ondergang – met o.a. een Facebookpagina – werden bedolven onder het vele positieve van de honderden bezoekers die er dagelijks komen wandelen.

Vroeger was de biodiversiteit in Frijthout nul, alleen maïsvelden. Er was ook een verkavelingsdruk op het gebied. Via een grondenruil – éénparig goedgekeurd in de Hovese gemeenteraad – is Frijthout kunnen ontstaan. De natuur is er massaal teruggekeerd. Vele vogelsoorten resideren reeds in Frijthout. Het is een open gebied met voldoende aandacht voor bos.

Oorspronkelijk bestond het gebied uit 16 ha. Vandaag staan er reeds bordjes dat het gebied 22 ha. telt. Er zijn nog een aantal discrete gesprekken bezig met enkele eigenaren van gronden die vlak aan Frijthout grenzen maar nog niet officieel tot het park behoren. Het braakliggend terrein aan de Fruithoflaan in Boechout tussen het voetbalveld en het kasteel Fruithof zou binnenkort aansluiting maken met het Landschapspark. De verkavelingsaanvraag is er verlopen. Er bestaat ook de ambitie om het voetbalstadion van Boechout V.V. te verhuizen naar het nieuwe gemeentelijk sportcomplex Sneppenbos aan de Vremdsesteenweg in Boechout.

Er is in Frijthout een probleem van sluikstorten. Er was veel overlast door een scoutsfuif in februari jl. want er blijft soms veel afval liggen. De Hovese Jeugdraad nam samen met fotoclub Vision een initiatief om er iets aan te doen via sensibiliseringsborden. Er zijn een aantal joggers die geregeld afval opruimen in zakken. Vuilnisbakken staan op strategische punten aan de ingangen.

Sedert twee weken huizen er een tiental schapen in de afgesloten boomgaard aan de Boechoutselei.

Het gemeentelijk alcoholverbod in Frijthout van het eerste weekeinde van juli werd goed opgevolgd. Er was geregeld politiecontrole. Met het komende Sfinksfestival wil men in het landschapspark ook een alcoholverbod instellen.

De vergadering duurde tot 20.00u. Nadien maakte het gezelschap een wandeling van een goed uur door het park onder de deskundige leiding van Hugo Waterschoot, bioloog en ook actief bij Natuurpunt. Iedereen was zeer tevreden en zag dat er in Hove een positieve verandering gaande is !

Foto’s © Gazet van Hove