Hulde aan monument van Jan Frans Willems in Boechout

Jan-Frans Willems (° 1793, Boechout – + 1846 Gent).

Woonde in Boechout op de plaats waar nu de Delhaize-supermarkt staat. De gemeenteschool van Boechout draagt zijn naam.

Kwam in contact met de Vlaamse schrijvers en literatoren via de familie Bergmann uit Lier. Werd notarisklerk in Antwerpen en startte tijdens de Franse bezetting (1792 -1815) met het schrijven en uitgeven van pamfletten en historische geschriften in de Nederlandse taal. Tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden maakte Willems carrière. In het nieuw gevormde België werd hij vanwege zijn orangistische sympathie overgeplaatst naar Eeklo. Later werd hij in ere hersteld. Willems bleef werken aan de culturele éénheid van Vlaanderen en Nederland en gaf de doorslag in de spellingoorlog, die van de taaleenheid van Vlaanderen en Nederland een feit maakte. De spelling die in 1844 van kracht werd, droeg zijn naam : de Willems-spelling. Hij verzette zich tegen de verfransingspolitiek van de Belgische regering. Hij slaagde erin de ontluikende Vlaamse Beweging een plaats te geven in het jonge België. Hij wordt aanzien als de stichter van de Vlaamse Beweging.

Willemsfonds aan de kerk

Het Willemsfonds is een Vlaams-culturele stichting met liberaal-vrijzinnige achtergrond. Velen zijn lid van de VLD en er zitten een aantal logebroeders bij. Zij baseren hun werking op de werken Jan-Frans Willems. Sedert het einde van de tachtiger jaren van vorige eeuw staat er een modernistische beeld van Jan-Frans Willems vlak tegen de Sint-Bavo-kerk van Boechout-centrum. Jarenlang moest men over het kerkhofmuurtje kruipen om aan het standbeeld van Willems te geraken. Sedert enige tijd is dit opgelost en is er een deftige doorgang. De kerk met bijhorende grond is immers gemeentelijk eigendom. De pastoor moet zich enkel bezig houden met zijn diensten.

File:Logo Willemsfonds.jpg

Enkele tientallen leden van het Provinciaal Verbond Antwerpen van het Willemsfonds verzamelden op zondag 7 juli jl. aan het monument naast de kerk om er enkele huldekransen neer te leggen. Voor het Boechoutse gemeentebestuur was schepen Els Augustinus (Pro) aanwezig. Ze bracht een hulde aan haar beroemdste inwoner. Nadien nuttigden de genodigden nog een aperitief en maaltijd in de feestzalen “Hof van Reyen” in Boechout.

File:JFWillems.jpg
Jan-Frans Willems – (c) Wikipedia

Foto’s © Gazet van Hove.