Discussie over selectie aanstelling nieuwe “Algemeen directeur” in Hove

Niet-vergelijkende selectie als mogelijke selectieprocedure voor de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur

ex-gemeentesecretaris en ex-schepen

Tijdens de laatste gemeenteraad voor de zomervakantie kwam het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche (HB) nog eens terug op de toekomstige aanstelling van een nieuwe gemeentelijke directeur (vroeger ‘gemeentesecretaris’ genaamd) : ”Tijdens de vorige gemeenteraad kwam de selectieprocedure voor de nieuwe algemeen directeur aan bod. Zowel de fractie van pH7 als de fractie van Hove Beweegt vroeg toen om de mogelijkheid te onderzoeken om alle geslaagde kandidaten met elkaar in competitie te brengen in plaats van enkel een ‘1 tegen 1-finale’ tussen de beste kandidaat uit de aanwervingsprocedure en de beste ‘vrijgestelde’. De aanwerving van een nieuwe algemeen directeur bepaalt de werking van onze gemeente minstens voor de komende 15 jaar. Wij zouden dan ook graag op de eerstvolgende gemeenteraad een grondig debat hebben en pas nadien een beslissing nemen. We vinden het dan ook bijzonder merkwaardig dat er geen agendapunt werd opgenomen op de agenda van deze gemeenteraad waarin de selectieprocedure van de algemeen directeur opnieuw ter sprake komt. In navolging van de mail van mevrouw Coolsaet wensen wij namelijk een grondig debat over de vergelijkende selectie (dus met 2 ‘finalisten’) en de niet-vergelijkende selectie (waarin alle kandidaten tegen elkaar worden afgewogen). Het is duidelijk dat mevrouw Coolsaet een bevestigend antwoord geeft op onze vraag van de vorige gemeenteraadszitting of er geen procedure bestaat om alle geslaagde kandidaten met elkaar in competitie te brengen. We herhalen haar woorden uit haar mail: “als de niet-vergelijkende selectie wordt gekozen, dan is dit wel mogelijk. De keuze vergelijkend of niet-vergelijkend komt uiteraard de gemeenteraad toe.” Daarom vinden we het belangrijk om in deze gemeenteraad ten gronde de voor- en nadelen van beide selectieprocedures te bespreken en vragen we over de keuze voor een van beide selectiemethodes de stemming. Het is voor onze fractie evident dat een extern bureau wordt ingeschakeld, zowel voor de vergelijkende als voor de niet-vergelijkende selectie. Daarnaast dienen we bij een eventuele keuze voor een vergelijkende selectie ook nog te bepalen hoe de ‘finale ronde’ tussen de best gerangschikte kandidaat en de vrijgestelde dient te verlopen. Wij vragen over de keuze voor een van beide selectieprocedures de (geheime) stemming. Het voorstel dat we daarbij indienen luidt als volgt : de gemeenteraad van Hove beslist om de niet-vergelijkende selectie te hanteren als selectieprocedure voor de aanstelling van een nieuwe algemeen directeur, om ervoor te zorgen dat alle kandidaten tegen elkaar worden afgewogen.”

Luc Vuylsteke de Laps

Eerste schepen Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “Wij kiezen voor een procedure waar de selectie extern en neutraal gebeurt voor alle kandidaten. Wij adviseren vanuit het schepencollege om uw zienswijze niet te volgen. Deze materie is immers voorwerp van syndicaal overleg. Met het selectiebureau zullen we de procedure nog bespreken voor de best gerangschikten. De timing is overleg te hebben rond 7 juli over de ganse selectie”.

Incident gesloten.

      

Foto’s © Gazet van Hove.