Extra geld naar koningshuis

U heeft ongetwijfeld gelezen dat de koninklijke familie extra geld krijgt van de regering in lopende zaken. De bende van Laken krijgt een vakantiebonus van 67.000 euro bovenop de royale dotaties. Dat is uiteraard een schande, maar er is wettelijk weinig op aan te merken. Het gaat immers om een loutere indexatie van de uitkeringen voor Filip, Albert, Astrid en Laurent.

Veel erger is dat het wetsontwerp “tot opening van voorlopige kredieten voor de maanden augustus, september en oktober 2019” neergelegd bij de Kamer op 4 juli een onderdeel bevat dat wél volledig in strijd is met de afspraken over het koningshuis en zelfs onwettig is.

Koninklijk Paleis Brussel

Privévilla door de belastingbetalers onderhouden

Sectie 2 van artikel 9 van het ontwerp machtigt de Regie der Gebouwen immers om het onderhoud van de beveiligingsinstallaties van de koninklijke domeinen van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarin ten laste te nemen, in uitvoering van de beslissing van de ministerraad van 7 december 2018. Romarin slaat op de privéwoning (!) van Albert van België in het Zuid-Franse Châteauneuf-Grasse. Albert kocht die villa eind de jaren tachtig als prins met eigen middelen. Toen hij in 1993 koning werd, moest de villa, uiteraard op kosten van de belastingbetaler, beveiligd worden. Er werden hoge muren gebouwd rond het domein en er werden tientallen camera’s geplaatst. Sectie 2 van artikel 9 van het wetsontwerp stelt : “Vermits de beveiligingsinstallaties van Laken (Belvédère), Ciergnon en Romarin, samen met die van het domein van Laken en het koninklijk paleis te Brussel, deel uitmaken van een geïntegreerd beveiligingssysteem, is het noodzakelijk om het onderhoud van deze installaties toe te vertrouwen aan de Regie der Gebouwen, in het belang van de compatibiliteit van de beveiligingssystemen van alle koninklijke domeinen. Vermits de domeinen van Belvédère, Ciergnon en Romarin niet door de Regie der Gebouwen beheerd worden, dient een specifieke wetsbepaling aan de Regie deze bevoegdheid te verlenen.”

Tegen de afspraken

In eenvoudige bewoording: het onderhoud van de privévilla van Albert wordt betaald door de burger. Dat gaat uiteraard volledig tegen de afspraken in die de regering met de leden van het koningshuis gemaakt heeft. De beveiliging van de kastelen en paleizen van de regerende monarchen wordt ten laste genomen door de overheid. Vandaag zijn dat het paleis van Brussel, het kasteel van Laken en het kasteel van Ciergnon. Het kasteel Belvédère, woonplaats in Laken van Albert en Paola, en de privévilla Romarin van Albert vallen daar níét onder.

Zeker de beveiliging van Romarin is onzinnig, aangezien Albert en Paola daar de jongste tijd niet meer waren. In elk geval gaat het om een uitgave die Albert als gewone burger zelf zou moeten dragen. Het zou dan ook niet meer dan normaal zijn dat de kostprijs hiervan berekend wordt en vervolgens terugbetaald wordt door Albert de Belgique. Sommige parlementsleden klagen over het feit dat ze weinig omhanden hebben, aangezien de regering in lopende zaken is. Ze kunnen alvast beginnen met dit omstreden wetsontwerp uit te vlooien en een parlementaire vraag op te stellen over de kostprijs van de beveiliging van villa Romarin.

door Thierry Debels

(c)