Rapportering coördinatie-opdracht “intergemeentelijke samenwerking” van Hove

De mogelijke fusie van Hove met een andere gemeente(n) leeft al een tijdje in de hoofden van een aantal gemeenteraadsleden. De komende Vlaamse regering zal hierin waarschijnlijk enkele stappen ondernemen. Gemeenten met minder dan 10.000 inwoners staan op de eerste rij als het fusiedossier ter sprake komt.

Burgemeesters Hove en Lint aan Rode Kruis-post in Lint

Bij de samenvoeging van de gemeenteraden en de OCMW-raden (Interne Vlaamse staatshervorming) hadden de gemeenten ineens enkele personeelsleden op overschot. Een gemeentesecretaris en een OCMW-secretaris was van het goede teveel in een gemeente. In Hove koos men in een politiek gestuurde stemming voor de aanstelling van de toenmalige OCMW-secretaris tot nieuwe ‘algemeen directeur’ (Aldi). De andere vast-benoemde gemeentesecretaris kreeg van het schepencollege de opdracht een studie uit te werken over de toekomstige intergemeentelijke samenwerking van Hove met andere gemeente(n).

ex-gemeentesecretaris Hove (l) werd ‘coördinator’ Intergemeentelijke Samenwerking

Op de laatste gemeenteraad stelde het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche (HB) hierover enkele vragen : “Bij het begin van de legislatuur kreeg onze vroegere gemeentesecretaris de opdracht om als ‘coördinator intergemeentelijke samenwerking (IGS)’ mogelijke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten te verkennen. Het lijkt ons zinvol dat er na zes maanden een eerste keer gerapporteerd wordt aan de gemeenteraad over de stand van zaken van deze opdracht :
– wat is het kader waarbinnen er gewerkt wordt ?

– Wat zijn de parameters om intergemeentelijke samenwerking af te toetsen ?

– Op basis van welke principes of analyses worden er keuzes gemaakt ?

Indien mogelijk lijkt het ons logisch dat de betrokken ambtenaar zelf de toelichting geeft aan de raadsleden.”

Schepen van personeelszaken Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “De coördinator zal dit volgende donderdag doen aan het College van Burgemeester en schepenen. We kunnen hierover nog een werkvergadering houden met de gemeenteraad begin juli. We zullen de agenda bespreken in de geheime zitting”.

Incident gesloten. Punt komt zeker nog terug op de agenda van volgende vergaderingen van de Hovese gemeenteraad.

Hove + Lint + Boechout = Holibo, een nieuwe gemeentenaam … iedereen tevreden ???

Foto’s © Gazet van Hove.