Binnenkort boek over Mortsel Carnaval   

De Mortselse Carnaval bestaat reeds van het begin van de zeventiger jaren van vorige eeuw. Dit volksfeest kende hoogten en laagten, aanbidders en haters. Tijd om er eens wat van op papier te zetten in de vorm van een boek om het geheel voor het nageslacht en de geschiedenis te bewaren.

Specifiek zal de Mortselse carnavalsvereniging Karnamor in samenwerking met journalist Filip Spoelders van Mediabureau Publinta het werk eind november e.k. op de markt brengen. Karnamor bestaat immers 25 jaar en heeft reeds een rijke geschiedenis opgebouwd. Het wordt een jubileumboek over de vereniging van de beginperiode tot vandaag.

De auteurs kozen voor 11 thema’s, niet onbelangrijk in de wereld van carnaval. De opstart, de prinsen en prinsessen, het verhaal van de Dansmariekes, de stichter Albert Vanderhoydonk, het komt allemaal aan bod in het boek.

Het boek wordt op vrijdagavond 29 november voorgesteld in zaal “’t Parkske” en zal dan beschikbaar zijn voor het grote publiek.

Heb jij nog informatie over of foto’s van Karnamor ? Contacteer dan Kevin van Asch, 0495 / 74 07 83 of kevinvanasch@telenet.be . Men is vooral op zoek naar originele foto’s uit de jaren 1994 t.e.m. 1998.

Foto’s © Gazet van Hove.