Herinrichting Krijgsbaan (R11) in Mortsel

Opgelet : Op maandag 12 augustus starten de hoofdwerken op de Krijgsbaan (R11) in Mortsel. De werken zijn opgedeeld in 4 fases en duren ongeveer 9 maanden. Op de Krijgsbaan geldt er tijdens de volledige duur van de werken enkelrichtingsverkeer naar Borsbeek en is er geen verkeer mogelijk richting Wilrijk. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de E313, de Antwerpse Ring en de N1.

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de stad Mortsel en Infrabel plannen een volledige heraanleg van de Krijgsbaan (R11) in Mortsel, vanaf het kruispunt met de Eggestraat tot net voorbij het kruispunt met de Heirbaan. Het doel: de verkeersveiligheid van alle weggebruikers verhogen, in het bijzonder voor fietsers en voetgangers. Tegelijk legt Waterlink in samenwerking met Aquafin een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan.

De voorbereidende nutswerken werden uitgevoerd in juni en juli 2019. De hoofdwerken voor de aanleg van de riolering en de nieuwe weginfrastructuur starten vanaf 12 augustus 2019

Hoofdwerken starten vanaf 12 augustus

Vanaf 12 augustus 2019 start de eigenlijke herinrichting van de Krijgsbaan met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en een nieuwe wegopbouw van gevel tot gevel. Deze werken zijn opgedeeld in 4 grote fases en duren in totaal ongeveer 9 maanden:

Fase 1: 12 tot 25 augustus 2019

Kruispunt Heirbaan

Fase 2: 26 augustus – december 2019

Krijgsbaan tussen Heirbaan en Fortstraat

 • Fase 2a: dwarsdoorsteek riolering (weekend van 20-22 september)
 • Fase 2b: aanleg noordzijde (26 augustus tot midden oktober)
 • Fase 2c: aanleg zuidzijde (midden oktober tot eind december)

Fase 3: januari – eind maart 2020

Kruispunt Fortstraat en Krijgsbaan tussen Fortstraat en Eggestraat

Fase 4: één zondag in voorjaar 2020

Aanbrengen definitieve asfaltlaag in de volledige projectzone.

Deze fasekaart kan u downloaden in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Situatie op de weg tijdens de werken

Fietsers en voetgangers

Voetgangers en fietsers kunnen de werken op de Krijgsbaan steeds in beide richtingen passeren via een smalle corridor langs de werkzone of via het fietspad aan de zijde van de Krijgsbaan waar niet gewerkt wordt.

Fietsers die de smalle doorgang langs de werfzone liever vermijden, kunnen een alternatieve route nemen via de Hendrik Consciencelaan/Dieseghemlei, het onverharde pad richting natuurgebied Klein-Zwitserland en de Heirbaan.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Autoverkeer

Tijdens de volledige duur van de werken geldt er eenrichtingsverkeer op de Krijgsbaan. Autoverkeer op de Krijgsbaan richting Borsbeek kan de werken voorbijrijden over een versmalde rijstrook. Verkeer in de richting van Wilrijk volgt een omleiding.

In fase 1 is de doorgang van de Krijgsbaan naar de Heirbaan in beide richtingen volledig afgesloten en loopt de omleiding richting Wilrijk via de E313 en Antwerpse Ring. De Heirbaan is dan enkel bereikbaar via de Liersesteenweg en Drabstraat.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Ook tijdens fases 2 en 3 blijft de rijrichting naar Borsbeek open voor autoverkeer. Bovendien is de toegang tot de Heirbaan dan weer toegankelijk. Verkeer in de richting van Wilrijk wordt omgeleid via de E313, de Ring (R1) en de N1.

 • Opgelet! Tijdens het weekend van 20-22 september werkt de aannemer aan een doorsteek van de riolering dwars onder de Krijgsbaan, ter hoogte van de Neerhoevelaan. De Krijgsbaan is dat weekend volledig afgesloten. Autoverkeer volgt in beide richtingen de omleiding via de E313, de Ring (R1) en de N1.

In fase 4 legt de aannemer tenslotte de toplaag asfalt aan. De projectzone is daardoor één zondag volledig afgesloten. Alle verkeer volgt de omleiding via de E313, R1 en N1.

Vrachtverkeer +3,5 ton

Tijdens de werken geldt een verbod voor vrachtverkeer om van de Krijgsbaan naar de Heirbaan en Drabstraat te rijden. Vrachtverkeer (uitgezonderd vergunninghouders) moet daarom tijdens de volledige duur van het project de omleiding via de E313 en R1 volgen.

Bovenstaande afbeelding kan u downloaden in de rechterkolom onder ‘documenten’.

Openbaar vervoer

Omdat de doorgang via de Drabstraat verhinderd is, past De Lijn tijdens fases 1 en 4 de dienstregeling van haar bussen aan. Je kijkt de dienstregeling van jouw lijn tijdens deze fases best na op www.delijn.be.


Wat houdt de herinrichting in?

De Krijgsbaan krijgt van gevel tot gevel een nieuwe inrichting. Aan weerszijden van de weg komen nieuwe voetpaden en fietspaden, met aan de noordzijde een eenrichtingsfietspad en aan de zuidzijde een dubbelrichtingsfietspad. De rijweg wordt vanaf de fundering volledig opnieuw opgebouwd. Net zoals vandaag blijft er in elke richting één rijstrook beschikbaar, met afslagstroken ter hoogte van de kruispunten. Ook de parkeerstroken blijven grotendeels behouden. Nieuw is dat de rijstroken worden gescheiden door een groene, niet overrijdbare middenberm.

Samen met de wegeniswerken moderniseert Water-link/Rio-link de riolering. In de volledige projectzone komt een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel dat regenwater en afvalwater apart opvangt en afvoert.

Aandacht voor fietsers en voetgangers

De nieuwe fietspaden zijn de blikvangers van de toekomstige Krijgsbaan. Ze liggen hoger dan de rijweg en zijn breder dan vandaag. Langs de fietspaden voorzien we een nieuw voetpad voor de voetgangers. Aan het kruispunt met de Fortstraat komt een veilige fiets- en voetgangersoversteek. Dankzij een middeneiland kunnen voetgangers in twee tijden oversteken. Veilig fietsen en wandelen staat zo opnieuw centraal.

Uiteraard sluiten we ter hoogte van de Lodewijk Dosfellei de nieuwe fietspaden aan op de fiets-o-strade tussen Antwerpen en Mechelen. Daarnaast maken we een verbinding met de fietspaden over de oude spoorwegberm. Fietsers kunnen hier de Krijgsbaan veilig (ondergronds) kruisen via de bestaande fietstunnel.

Vlotter verkeer dankzij middenberm

Het verkeer op de Krijgsbaan heeft ook in het nieuwe ontwerp één rijstrook in elke richting. De middenberm doet de rijstroken smaller lijken waardoor het autoverkeer vertraagt, zonder de doorstroming te beperken. Bovendien maakt het gevaarlijke afslag- en keerbewegingen onmogelijk. Ter hoogte van het kruispunt met de Heirbaan is de middenberm extra breed om de toegang tot het centrum in de verf te zetten.

Aan de kruispunten met de Fortstraat en de Heirbaan richten we de afslagstroken anders in en installeren we conflictvrije verkeerslichten. Zo zorgen we dat afslaand en doorgaand verkeer elkaar zo min mogelijk hinderen.

Parkeren langs de Krijgsbaan

De parkeerstroken die er vandaag zijn, blijven grotendeels behouden in het nieuwe ontwerp. Waar er nu parkeerplaatsen zijn, zullen die ook in de toekomst komen. Enkel rond het kruispunt met de Fortstraat zullen een aantal parkeerplaatsen moeten verdwijnen door de aanleg van een afslagstrook en het nieuwe, bredere fietspad. Deze plaatsen worden gecompenseerd in de nieuwe Fortstraat.

Gescheiden riolering

Wegenwerken zijn een ideale gelegenheid om de riolering te moderniseren. Daarom legt Water-link in de volledige projectzone een modern, gescheiden rioleringsstelsel aan, dat regenwater en afvaltwater apart opvangt en afvoert. Het regenwater wordt zoveel mogelijk ter plaatse opgehouden of vertraagd afgevoerd naar een natuurlijke waterloop. Het afvalwater wordt naar een waterzuiveringsstation afgevoerd.

Het ontwerp in detail

Kruispunt Krijgsbaan x Fortstraat

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de noordkant van de rijweg (kant oneven nummers)
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Veilige fiets- en voetgangersoversteken met middeneiland
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Conflictvrije verkeerslichten
 • Ter hoogte van het kruispunt verdwijnen enkele parkeerplaatsen omwille van afslagstrook en breder fietspad

Kruispunt Krijgsbaan x Heirbaan

Fiets- en voetpaden

 • Enkelrichtingsfietspad aan de kant van de Heirbaan
 • Dubbelrichtingsfietspad aan de kant van het Fort
 • Nieuwe voetpaden aan weerszijden van de rijweg

Rijweg

 • Eén rijstrook voor doorgaand verkeer in elke richting
 • Aparte afslagstrook voor verkeer naar Fortstraat
 • Rijweg Heirbaan versmald
 • Conflictvrije verkeerslichten

Niet-overrijdbare middenberm

 • Gras en bomen
 • Extra breed om toegang tot centrum te accentueren
 • Inplanting groen houdt rekening met zichtbaarheid Fort

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Dosfellei

Typedwarsprofiel tussen Fortstraat en Neerhoevelaan

Blijf op de hoogte

Schrijf u in op de nieuwsbrief

Met een digitale nieuwsbrief wil AWV u graag op de hoogte houden. Telkens als er nieuws te melden valt over het project ontvangen geabonneerden een mailtje. Zo kunnen ze altijd goed voorbereid op weg gaan.

Geïnteresseerd? Klik op het icoontje met de enveloppe rechtsboven deze pagina en schrijf u in op de nieuwsbrief.

Bereikbaarheidsadviseur

Met vragen over de werken kan je terecht bij het team van de bereikbaarheidsadviseur. Mailen kan naar bereikbaar.antwerpen@wegenenverkeer.be of bellen op 0468 03 53 84 (tijdens de kantooruren).

Bron : www.wegenenverkeer.be/werken .