De grootste massamoordenaars uit de wereldgeschiedenis op een rijtje

Door de eeuwen heen heeft de mensheid vele alleenheersers gekend in alle soorten en maten.Allen stonden bekend om talloze moorden en andere wreedheden.Maar welke 6 spanden tot nu toe de kroon als het gaat om aantal moorden ?Dat is in dit artikel te lezen, en misschien zal je wel enigszins verbaasd zijn over de uitkomsten.LET OP : dit artikel bevat schokkende feitelijke details.

6. Hideki Tojo (1884 – 1948), 4 – 5 miljoen doden

Hideki Tojo
Hideki Tojo was de facto Japans dictator van 1941 tot 1944, hoewel hij nooit de absolute macht heeft gehad zoals Hitler of Stalin die hadden. Hoewel hij aanvankelijk bereid was om tot een vergelijk met de Verenigde Staten te komen, gaf hij in 1941 toch zijn goedkeuring voor de aanval op Pearl Harbor, waarmee hij zijn land in de Tweede Wereldoorlog stortte. Daarnaast was hij al in oorlog met China sinds 1937, en beide oorlogen zouden tot en met 1945 duren. Tojo zou beiden echter uiteindelijk verliezen, en nadat Japan in 1945 capituleerde trachtte hij zelfmoord te plegen middels een schot in de borst. Dit mislukte, en korte tijd later werd hij gearresteerd door de geallieerden. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de dood van naar schatting 4 tot 5 miljoen Chinezen. Tijdens het Proces van Tokio werd hij in 1948 schuldig bevonden aan het beginnen van oorlogen tegen diverse landen en onmenselijke behandeling van krijgsgevangenen. Tojo werd ter dood veroordeeld en op 23 December van datzelfde jaar opgehangen in Tokio.

 

5. Leopold II van België (1835 – 1909), 10 miljoen doden

Leopold 2Misschien is dit wel de meest opvallende naam van het rijtje.

Deze Belgische koning slaagde ER in 1884 in om na jarenlange diplomatie en voorbereiding voor elkaar te krijgen dat zijn persoonlijke soevereiniteit over Kongo internationaal werd erkend.

Hiermee werd hij naast koning van België ook in feite dictator van Kongo. De 23 daaropvolgende jaren die Kongo vervolgens onder zijn bewind kende zouden als één van de meest zwarte tijdperken van het land de geschiedenis in gaan: ze werden gekenmerkt door volkerenmoord, slavernij, ontvoeringen, martelingen, verkrachtingen, onthoofdingen en het afhakken van handen. Dat laatste gebeurde onder meer met grote regelmaat bij Kongolese kinderen, indien zij niet genoeg rubber op wisten te halen om aan de verwachtingen van Leopold II te voldoen. De afgehakte handen werden gerookt en vervolgens ter telling naar Belgische aannemers gestuurd. Per dag werd ongeveer een ton aan afgehakte handen geteld. Hoeveel doden ER in Kongo precies zijn gevallen tijdens het regime van Leopold II is niet bekend omdat dit nooit ergens op de een of andere manier werd bijgehouden, maar na veel onderzoek wezen officiële cijfers van de Belgische autoriteiten in 1924 op een ruwe schatting van minimaal 10 miljoen doden. Bizar feit : Leopold II heeft Kongo nooit zelf bezocht.

De “donkere bladzijden” van de Belgische monarchie in Congo …
De “donkere bladzijden” van de Belgische monarchie in Congo …

 4. Adolf Hitler (1889 – 1945), 17 miljoen doden

Adolf Hitler

Je hebt je misschien afgevraagd wanneer je hem tegen zou komen in dit rijtje, maar hier is hij dan op plaats 3 : Adolf Hitler, de Oostenrijkse dictator die Duitsland van 1933 tot 1945 regeerde. Om de vestiging en ontwikkeling van het Groot-Duitse Rijk te bewerkstelligen, was zijn nationaalsocialistische bewind erop geënt om het Arische ras te zuiveren van alle ‘onzuivere’ invloeden van andere rassen.

Om dit te bewerkstelligen werden complete deportatie- en vernietigingskampen ingericht. Het met wortel en al uitroeien van de Joden werd door Hitler en de zijnen als hoofdzaak gezien. In de kampen werden er zelfs vaak medische experimenten uitgevoerd. Zeer berucht om deze praktijken werd vernietigingskamp Auschwitz onder leiding van Josef Mengele, die ook wel de “Engel Des Doods” werd genoemd.

De experimenten die hij uitvoerde behoren tot de meest gruwelijke die de mensheid ooit heeft gekend en varieerden van blootstelling aan koude tot dat men overleed tot experimenten in vacuümkamers, het amputeren van ledematen en de verwijdering van organen (naar verluidt vaak zonder verdoving!) en het uitproberen van medische behandelingen en geneesmiddelen.

schreef zijn plannen in dit boek

Eén van zijn experimenten was om een Siamese tweeling te maken door het aan elkaar naaien van een eeneiige tweeling (een experiment dat overigens mislukte). Het nationaalsocialistische bewind, waar praktijken als deze deel van uitmaakten, zou uiteindelijk 17 miljoen burgers het leven kosten.

3. Jozef Stalin (1878 – 1953), 20 – 42,8 miljoen doden

Jozef Stalin

Ook een naam die je misschien al in dit rijtje verwachtte. Maar verwachtte je ook dat deze man meer moorden op zijn naam heeft staan Dan Hitler ? Na de dood van Lenin in 1924, wist Jozef Stalin in 1928 de macht in de kersverse Sovjet-Unie te grijpen na een machtsstrijd met zijn grote rivaal Leon Trotski (die hij in 1940 liet liquideren in Mexico door een geheim agent).

Zijn bewind, dat tot aan zijn dood in 1953 zou duren, werd gekenmerkt door hongersnoden als gevolg van de collectivisatie van de landbouw, massa’s mensen die naar werkkampen (Goelags) in Siberië werden gedeporteerd en het ‘wegzuiveren’ van politieke tegenstanders.

Dit gebeurde vooral in de jaren ’30 tijdens de zogeheten Grote Zuiveringen die begonnen met de moord op Sergej Kirov, een aanhanger van Stalin die door deze werd gewantrouwd gezien zijn populariteit onder het Russische volk. Lev Kamenev en Grigori Zinovjev 2 andere politieke tegenstanders van Stalin werden voor de moord verantwoordelijk gehouden en uiteindelijk in 1936 terechtgesteld. Zo rekende Stalin met 3 politieke tegenstanders in één klap af.

Na de moord op Kirov kondigde Stalin ironisch genoeg een noodwet af die hij naar Kirov vernoemde de zogenaamde ‘Kirovwet’. Deze wet kwam kort samengevat erop neer dat personen die ervan werden verdacht een politieke tegenstander van Stalin te zijn vanaf nu zonder enige vorm van proces konden worden vervolgd.

In 3 jaar werden op basis van deze wet 2 miljoen mensen terechtgesteld of naar de Goelag gezonden. De Grote Zuiveringen zorgden er tevens voor dat de Sovjet-Unie in eerste instantie gigantische verliezen leed toen de Duitsers het land binnenvielen. Maar liefst 35.000 officieren van het Rode Leger waaronder 3 van de 5 maarschalken waren tijdens de Grote Zuiveringen ontslagen, vermoord of geïnterneerd. Gedurende de Tweede Wereldoorlog werden de vervolgingen op een lager pitje gezet om daarna wederom groteske vormen aan te nemen toen Stalin werd bewierookt als de Grote Leider die de Grote Vaderlandse Oorlog had gewonnen.

Naar schatting kostte het bewind van ‘de Rode Tsaar’ tussen de 20 en 42,8 miljoen mensenlevens.

livre noir communisme

2.   Mao Zedong (1893 – 1976), 40 – 72 miljoen doden.

Mao

In 1935 kwam Mao Zedong met afstand het absolute nummer 1 uit dit rijtje aan de macht in China. Een kleine 20 jaar later, in 1954, slaagde hij erin om China definitief tot een communistisch land om te smelten. Onder zijn bewind werd er een aantal projecten doorgevoerd die aan miljoenen mensen het leven zou kosten : de Grote Mussen Campagne en de Culturele Revolutie.

De Grote Mussen Campagne schreef boeren op het platteland voor om mussen te verjagen door met potten en pannen zoveel mogelijk lawaai te maken. Mussen eten immers graszaden waardoor ze de landbouw kunnen verstoren. Veel Chinese boeren volgden de aanwijzingen van Mao’s regering plichtsgetrouw op met als gevolg dat de mussen te bang werden om neer te strijken en zodoende zelfs bijna werden uitgeroeid.

had zelfs in Vlaanderen fans …

Echter had Mao één ding over het hoofd gezien : mussen eten niet alleen graszaden maar ook sprinkhanen. Gevolg was dat de oogst dat jaar beter was maar de prijs die daar tegenover stond was verschrikkelijk hoog : hele sprinkhanen plagen deden de oogst het jaar daarop compleet mislukken. Dit leidde tot grootschalige hongersnoden die naar schatting 30 tot 40 miljoen levens eisten tussen 1959 en 1961.

De Culturele Revolutie, dat in feite een poging van Mao was om kritische geluiden uit het intellectuele leven in de kiem te smoren leidde al tot niet veel betere resultaten. Vele leraren, hoogleraren, artsen, andere intellectuelen, opstandige boeren en arbeiders werden opgesloten in concentratiekampen of vermoord. Deze periode had tevens een bijzonder negatief effect op de Chinese economie. Zo kwam de landbouw tussen 1966 en 1969 vrijwel stil te liggen met als gevolg het opnieuw uitbreken van hongersnoden. Net als Stalin wist Mao een persoonsverheerlijking om hem heen te bouwen ondanks de vele tientallen miljoenen doden die er tijdens zijn regime vielen.

 

1.    Mohammed ibn Abdallah al-Qurayshi (570-632),

ca. 250 miljoen doden

Mohammed

Mohammed (zoals men hem beter kent) werd geboren in Mekka op 26 april 570 van de christelijke tijdrekening. Hij groeide op als wees en was 12 keer getrouwd. In 613, op 43 jarige leeftijd begint Mohammed met prediken in Mekka, het toenmalige heiligdom van de Joden. In deze periode schreef Mohammed zijn zogenaamde gematigde verzen welke hij bijna letterlijk overnam uit de bijbel. Echter zowel Joden als Christenen negeerden deze Mohammed (welke zich de nieuwe ‘profeet’ noemde). Diep in zijn ego geraakt verlaat Mohammed Mekka in 622 en vestigt zich in Medina.  Hier schrijft hij zijn oorlogszuchtige verzen, ingegeven door zijn groeiende haat tegen Joden en Christenen die hem in Mekka niet als de nieuwe profeet aanvaard hadden.

Om aan zijn levensonderhoud te voorzien stichtte Mohammed een roverbende die de handelskaravanen tussen Medina en Mekka stelselmatig overvielen en plunderden. Na 8 jaren van plunderingen is zijn roversbende uitgegroeid tot een 700 man sterk leger en trekt hij terug naar Mekka, dit maal niet om te ‘prediken’ maar  om de Joden en Christenen een les te leren. In 630 verovert Mohammed Mekka, onthoofdt eigenhandig 700 joden op één nacht, verkoopt kinderen als goedkope werkkrachten en de vrouwen als sex slavinnen. Tevens laat hij een kazerne bouwen in het midden van de stad op de heiligste plaats van de Joden om van daaruit zijn territorium te verdedigen (deze kazerne zou later Moskee genoemd worden en de kern vormen in vele andere steden). Tenslotte sterft Mohammed op 8 juni 632 in Mekka ten gevolge van hoge koorts.

Tot op de dag van vandaag worden er mensen vermoord omdat ze niet akkoord gaan met zijn ideologie en opvattingen. Overal waar zijn ideologie in contact komt met andersdenkenden vallen er slachtoffers. Velen hebben zich hier al tegen verzet maar hebben dit met hun leven moeten bekopen. Enkele opstanden in Europa zoals wij deze kennen waren de zogenaamde Spaanse inquisitie (dit had tot doel om de opmars van Mohammed’s ideologie in Spanje te stoppen) en de kruistochten (welke tot doel hadden de heilige plaatsen van de Joden en Christenen te heroveren op de Mohammedanen).

Naar schatting eiste het bewind van Mohammed en zijn opvolgers in de daaropvolgende 1.600 jaar, ca. 250 miljoen doden.  Heel het midden Oosten evenals grote delen van Afrika en Europa en Azië kregen af te rekenen met deze terreur en de teller tikt nog steeds.

Radicale islam in Vlaanderen

Ondanks deze bloedige geschiedenis wordt de ideologie van Mohammed, vandaag,  als een geloofsovertuiging aanvaard waardoor het een quasi onaantastbaar statuut, en het moorden bijna een legitimiteit heeft verkregen. Grootste slachtoffers zijn momenteel de Christenen in Turkije, Egypte, Syrië en Libanon (eigenlijk het gehele Midden-Oosten), De Joden in Israël, de Christenen in het ondertussen gesplitste Soedan en het verdeelde Nigeria waar de Christenen gedwongen worden naar het zuiden van het land te verhuizen. Ook Europa krijgt meer en meer af te rekenen met deze terreur (denken we maar aan de groeiende zelfcensuur). Verder moeten we ook nog rekening houden met de vele slachtoffers in allerlei aanslagen in de rest van de wereld (verscherpte controles op luchthavens…). Ondanks zijn tragische dood in 632 blijft Mohammed wereldwijd slachtoffers eisen, zonder dat er internationale beperkingen komen op moslim immigranten, die hun misdadige doctrine verder verspreiden.

boek de islam   zwartboek christenvervolging

Naschrift :

Dit artikel werd al veel gelezen en zorgt voor de nodige discussie en controverse.

Sommige lezers vinden dat de rangorde mis zit. Ze willen van nummer twee nummer één maken.

Een aantal lezers vinden ook dat er namen ontbreken zoals een zekere ‘Jezus Christus’, want die godsdienst heeft er in de loop der eeuwen (kruistochten, godsdienstoorlogen, Spaanse burgeroorlog, Oostfronters, Ierland, …) reeds voor gezorgd dat er velen vroegtijdig en op een brutale wijze aan hun einde kwamen.

Het is een zeer delicaat onderwerp. Denk maar aan de massamoorden op de Armeniërs. In naam van wie werden die gepleegd ? Van een godsdienst of van een staat ? … De discussie zal altijd open blijven.

Foto’s © Reporters.