Meer dieren in asielen, meer herenigingen én meer adopties

Er zijn in 2018 meer dieren in een asiel beland in vergelijking met 2017, maar ook meer verdwaalde dieren herenigd met hun baasje én meer asieldieren geadopteerd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) verzamelde bij de Vlaamse asielen. “In onze asielen kan je goed zien wat er in de wereld van het dierenwelzijn beweegt en wat we moeten bijsturen”, zegt minister Weyts. “We ondersteunen de asielen nu al, maar ik wil dat de volgende Vlaamse Regering voorziet in extra financiering.”

Meer ezels, vossen en eekhoorns

Minister Weyts verzamelde van 75 asielen de cijfergegevens voor de voorbije twee jaren. Enkele zaken vallen op. Zo belandden in 2018 meer dieren in een asiel dan in 2017, maar werden ook meer dieren herenigd met hun baasje of geadopteerd. Ook opvallend : vooral de categorie ‘andere dieren’ neemt toe. Het gaat dan onder meer over vogels en pluimvee, maar ook bijvoorbeeld ezels, vossen of eekhoorns.

Katten als wegwerpproduct

De asielcijfers tonen ook het effect van het kattenplan dat Ben Weyts vorige legislatuur invoerde. Het aantal katten in asielen nam in 2018 toe met zeventien procent ten opzichte van 2017. Dat heeft enerzijds te maken met de bestrijding van zwerfkatten en anderzijds met de sterilisatieplicht. “Er zijn blijkbaar mensen die hun kat nog liever dumpen dan te betalen voor de sterilisatie. We hadden hiervoor gevreesd toen we de sterilisatie verplicht maakten. Je kat behandelen als een wegwerpproduct is totaal onverantwoord en zorgt voor veel dierenleed”.

Verloren gelopen honden

Niet alleen de instroom in de asielen nam toe, ook de uitstroom verloopt sneller. Van alle op straat aangetroffen honden die in 2018 naar een asiel werden gebracht, is liefst negentig procent herenigd met zijn baasje. Dat hoge cijfer is te danken aan de verplichte registratie van honden in een centrale databank, die sinds 1998 bestaat en toelaat om honden snel te identificeren. Ook het aantal gevonden katten dat terug thuis is gebracht, nam toe in 2018.

Vriend voor het leven

Tot slot adopteren de Vlaamse gezinnen steeds meer asieldieren. Bij de honden gaat het om een stijging van drie procent, bij de katten zelfs van vijftien procent. “Het is hartverwarmend om te zien dat steeds meer Vlamingen met een dierenwens de weg vinden naar het asiel. Ik doe een oproep aan iedereen die een dier in huis wil halen : ga zeker eens een kijkje nemen in het lokale asiel. Mijn eigen huisdieren komen ook uit het asiel en het zijn vrienden voor het leven”, besluit Ben Weyts.

Foto’s (c) Gazet van Hove.