Gezocht ! Kenners, experts, deskundigen, professionals, specialisten, denkers

Edegem

Voor onze nieuwe OMGEVINGSRAAD

Edegem is een aangename, groene gemeente om in te wonen. Dat ben je vast met ons eens. Als lokaal bestuur blijven we investeren in een goede leefomgeving. Om een kwaliteitsvol beleid uit te stippelen, beroepen we ons graag op adviseurs.

Tot voor kort waren het de deskundigen uit de GECORO, de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, die het bestuur adviseerden over het ruimtelijk beleid.

Nadenken over onze leefomgeving kan je ook ruimer zien. We stellen vast dat veel thema’s onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn: natuur, milieu, mobiliteit, landbouw, ruimtelijke planning, erfgoed, patrimonium,…

Daarom besliste Edegem om de GECORO om te vormen tot een Omgevingsraad. In deze nieuwe raad komen alle expertises aan bod komen en kunnen dossiers vanuit al deze invalshoeken worden besproken.

We verruimen de deskundigheid én de agenda. De Omgevingsraad wordt nauw betrokken bij de ruimtelijke projecten: van start tot besluitvorming. Anders dan vroeger komen ruimere thema’s aan bod, bv.

  • De herontwikkeling van site Heldenstraat/Berkenhof
  • De realisatie van trage wegen
  • De aanplant van een klimaatbos
  • Het versterken van de detailhandel
  • de verdere ontwikkelingen in Hof Ter Linden
  • het mobiliteitsplan

Heb jij door je opleiding, diploma, beroepservaring, verenigingservaring, … expertise in milieu, klimaat, energie, erfgoed, patrimonium, landbouw, natuur, architectuur, ruimtelijke planning, mobiliteit, handel, ondernemen of samenleving ? Voel je je betrokken bij onze gemeente ?

Wil je het bestuur adviseren? Dan ben jij misschien wel het geknipte lid van onze nieuwe omgevingsraad.

Interesse om er deel van uit te maken ? We vertellen je alles over de structuur en werking van de raad tijdens een infomoment op woensdag 18 september om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Inschrijven voor het infomoment is handig : www.edegem.be/omgevingsraad .