Verover de Ruimte : verslag

FIETSERSBOND HOVE
door Roger Claessens, voorzitter.

Fietsersbond Hove
De ‘Week van de Mobiliteit’ is ondertussen in Vlaanderen een begrip. Dit jaar loopt de week van 16 tot 22 september. D.m.v. verschillende acties is het de bedoeling dat we stilstaan bij ons verplaatsingsgedrag. Bekende acties zijn o.a. de Strapdag (vrijdag 20 september) voor de scholen en natuurlijk de Autoloze zondag die in vele Vlaamse steden en gemeenten zondag 22 september wordt georganiseerd.
FB Hove trapte de Week van de Mobiliteit iets vroeger af via een ludieke actie onder de naam van ‘Verover de Ruimte’.
Zaterdag 14 september werden op het Sint-Laureysplein twee parkeerplaatsen ‘veroverd’ en omgevormd tot een gezellige ontmoetingsruimte. Met deze actie werd de aandacht gevestigd op de dominantie van de auto in het straatbeeld.
Wist u dat Vlaanderen meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen telt ? Dat is meer dan er Vlamingen zijn !
In Vlaanderen zijn er 3,5 miljoen auto’s ingeschreven.
Door autodelen en meer de fiets te gebruiken, wordt niet alleen de luchtkwaliteit beter.
Minder auto’s betekent immers ook meer vrije ruimte, meer groen, meer rust- en ontspanningsmogelijkheden en meer ontmoeting.
Tijdens deze actie werden de talrijke fietsers aangesproken die hun boodschappen wel met de fiets deden. Zij werden door de bestuursleden van de Fietsersbond dan ook bedankt voor het gebruik van de fiets en tegelijk was het een gelegenheid om kort de Fietsersbond voor te stellen.
Tijdens deze actie waren de actievoerders getuigen van de enorme drukte aan automobilisten die koste wat het kost een parkeerplaats probeerden te bemachtigen.
Sommigen negeerden zelfs het verbod op langsparkeren waardoor ze het andere automobilisten knap lastig maakten om hun parkeerplaats te verlaten.

Foto’s (c) Gazet van Hove.