De “Bende van Mortsel” terroriseert Hove

veel overlast in Frijthout

Op de laatste Hovese gemeenteraad interpelleerde het groen-linkse raadslid Filip Craen (HB) nogal militant over het alcoholverbod op de openbare weg in Hove, de geplande jeugdlokalen en het sneller uitbetalen van de weddes van de jeugdmonitoren.

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “De scoutsfuif in juni was een momentopname, in de tijd beperkt. Vandaag is de overlast in Frijthout onvoorstelbaar en ontoelaatbaar. Het is een echte mesthoop in een natuurpark. Deze langere periode werd ingesteld om de eindejaarperiode te dekken. Het huidige alcoholverbod heeft geen verband met de gewezen scoutsfuif. Het is een gevolg van het aantal bezoekers. Recent werd er in Hove centrum nog een broodautomaat stuk geslagen en de broden lagen op straat. Er zijn hier criminele jeugdbendes actief. De politie had geen middelen om op te treden. De “Bende van Mortsel” is goed gekend bij de politie. Er zitten jongens en meisjes in van 13 tot 17 jaar die er niet voor terugschrikken om iemand zijn gezicht tot moes te slaan. Deze jongeren maken misbruik van hun jeugdigheid om tot criminele feiten over te gaan. Als de politie hun ouders dan aanspreekt, krijgen de agenten het verwijt dat ze hun kinderen lastig vallen. Daarom is er een ‘VIP-Politie’ nodig, een Very Irritating Police”.

dringend nodig in strijd tegen jeugdcriminaliteit

Alles op zijn tijd

hoeveel uren mogen studenten werken ?

Schepen Els Pauwels (Fan van Hove) ging verder over de uitbetaling van de weddes aan de jeugdmonitoren. “U hebt gelijk dat men de monitoren sneller moet uitbetalen. Vandaag is er ook nog achterstand van de maand juli. Maar in verband met de hoogte van het bedrag wijst de jeugdraad dat dit dan afgetrokken wordt van het aantal uren dat studenten mogen werken tijdens het jaar. We zullen dit nog eens voorleggen op de Jeugdraad. In verband met de jeugdlokalen is er reeds een vergadering geweest. De volgende vergadering is reeds gepland voor binnenkort. In het meerjarenplan is er reeds een bedrag opgenomen voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen. Ons nu vastpinnen op een datum is niet realistisch. We moeten doorwerken in goede samenwerking. Het is ook nog te vroeg om een bepaald budget te lanceren. De sportinfrastructuur van de gemeente staat ook ter beschikking van de jeugd.

Na deze antwoorden was de groen-linkse interpellant heel wat kalmer. Van een gevraagde stemming was geen sprake meer. Hij zou misschien eens kunnen gaan ‘bemiddelen’ met de “Bende van Mortsel” …

veel sluikstorten in Frijthout

Foto’s © Gazet van Hove.