‘t Dorp steunt advies van de Gecoro : nieuwe GIGA ALDI is te groot.

ALDI heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor uitbreiding van de bestaande winkel aan de Hovesesteenweg. Op zich niks mis mee, maar het nieuwe gebouw wordt wel gigantisch.
Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 5 oktober. Je hebt dus nog maar een paar dagen om een bezwaarschrift in te dienen.
Men wil het volledige perceel van voor naar achter dichtbouwen met een blok van negen meter hoog. Wij vinden dat overdreven. En wij niet alleen. Boechout is de Boomsesteenweg niet.
Dat vindt ook de Gecoro, de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening. Die heeft het college van Burgemeester en Schepenen geadviseerd om het project in zijn huidige vorm af te keuren.
Het bevat een opsomming van de negatieve gevolgen van de huidige bouwaanvraag. Dat zijn er heel wat.
De Gecoro stelt voor om een meer beperkte uitbreiding van de winkel toe te staan. Minder hoog, minder massief: 7m i.p.v. 9m hoog, minstens 6m afstand bewaren t.o.v. de straatkant, bomen voorzien tussen de winkel en de omgeving… allemaal zinvolle adviezen voor een winkel op mensenmaat die wél in een dorp past.
Het voorstel van de Gecoro om de huidige bouwaanvraag niet goed te keuren getuigt van gezond verstand. Wij hopen dat het gemeentebestuur haar eigen adviesraad daarin zal steunen.
Daarom steunen we ook het protest van de buurtbewoners.
Die hebben een bezwaarschrift opgesteld waarin ze uitleggen waarom de huidige plannen geen goeie zaak zijn voor ons dorp.
Een winkel die drie keer zo groot wordt, zorgt ook voor veel meer autoverkeer op de Hovesesteenweg, meer vrachtwagens, meer file, onveiliger voor de fietsers, meer luchtvervuiling enz.
Je vindt de tekst op onze site. Je kan die gebruiken als inspiratie voor een eigen bezwaarschrift.
Let op !
Nog tot en met zaterdag 5 oktober 2019 om middernacht kan je een bezwaarschrift indienen. Je zal dus heel snel moeten zijn !
gemeentehuis Boechout