Gaat Hove fusioneren ?

Op de laatste Hovese gemeenteraad plaatste het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche (HB) vragen bij een objectieve analyse van de intergemeentelijke samenwerking en een mogelijke fusie van Hove.

 “Begin september kregen we een toelichting over de stand van zaken van mogelijke stappen in de richting van een nieuwe intergemeentelijke samenwerking. Op politiek vlak lijken zich enkele duidelijke contouren af te tekenen. Laat ons elkaar in deze discussie echter geen Liesbeth noemen : de intergemeentelijke samenwerking die nu tot stand zou kunnen komen, zal niet meer of minder dan een duidelijke voorbode van een mogelijke fusie zijn. Daarom zouden we willen vragen om zo snel mogelijk af te stappen van de anekdotiek (die vaak gepaard gaat met allerlei vacatures in de betrokken gemeenten, gekoppeld aan pensionering, langdurige afwezigheid enzovoort) en te beginnen werken met objectieve parameters. Daarmee vermijden we enerzijds gelijkaardige situaties als bij de vorige poging tot IGS (september-december 2017) en kan anderzijds de volledige gemeenteraad daadwerkelijk aan de slag met duidelijke cijfers en gegevens die grondig onderzocht zijn. Daarom willen we het college oproepen om een onafhankelijke partner of studiebureau in te schakelen dat alle mogelijke scenario’s met alle mogelijke buurgemeenten in kaart brengt, gebaseerd op de huidige situatie van de verschillende gemeenten. Tijdens de bewuste vergadering begin september kwam er vanuit het college een oproep naar de oppositie om constructief mee te stappen in de mogelijkheden die zich momenteel aandienen, maar de oppositie zal dat pas kunnen doen als zwart op wit aangetoond wordt dat de stappen die gezet worden, de enige juiste zijn” aldus interpellant.

flexibele werkers van de gemeente Hove

Schepen van Financiën Luc Vuylsteke de Laps (Kartel van Hove) antwoordde : “We kijken nu uit naar het Vlaams regeerakkoord. Wat zijn de mogelijkheden om zelf beslissingen te nemen ? Na de verkenningsronde is er niet verder gesproken met andere gemeentebesturen. Bij de keuze van een partner is de nabijheid en het engagement om samen te werken zeer belangrijk. Kijk maar naar het gemeenschappelijk beheer en de aanschaf van een machinepark. Vandaag is er nog geen consultant overwogen. Onze gemeenteorganisatie is bijna dagelijks onderhevig aan de flexibiliteitstest”.

Dossier komt zeker nog terug op de agenda van de Hovese gemeenteraad.

Foto’s (c) Gazet van Hove.