Over katten en “poezen” …

Zwerfkattenbeleid in Hove

Op het einde van de laatste Hovese gemeenteraad interpelleerde raadslid Katia Devriendt (PH7) nogal erg gedreven over het zwerfkattenbeleid. Ze ondersteunde haar betoog via een dia-projectie. Geregeld werden de woorden ‘kat’ en ‘poes’ door elkaar gebruikt. Dit gaf aanleiding bij een aantal raadsleden tot grote hilariteit, zeker bij haar partijgenoten F. Marquet en D. Van den Bergh.

“Katten behoren tot de populairste huisdieren in onze maatschappij. Gemiddeld één gezin op vier is eigenaar van een kat, zeker in een groene gemeente als Hove. De laatste jaren wordt het houden van dieren strenger gereglementeerd omdat er te veel onbezonnen wordt overgegaan tot aankoop van een huisdier. Dit heeft (financiële) gevolgen voor zowel eigenaars als lokale besturen. Tijd dus om het zwerfkattenbeleid in Hove aan te scherpen. Volgens de Dieren-welzijnswet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren dragen steden en gemeenten de verantwoordelijkheid voor zwervende, verloren of achtergelaten dieren op hun grondgebied. Hoe gaat de gemeente Hove om met meldingen van zwerfkatten ? Welke stappen worden ondernomen ? Op 1 april 2018 traden de nieuwe regels in werking voor de identificatie en registratie van katten. Hiermee worden ook de verplichtingen van de gemeenten met betrekking tot zwerfkatten uitgebreid en moeten ze

– een diervriendelijk plan voor de bestrijding van overlast door zwerfkatten opstellen en uitvoeren;

– een meldpunt voor de inwoners oprichten;

– de inwoners verwittigen vooraleer een vangactie plaatsvindt;

– vrijgelaten zwerfkatten gecontroleerd voederen en voor beschutting zorgen.

Wie steriliseert de zwerfkatten die bij de gemeente aangemeld worden ? Ben Weyts zorgde er eerder dit jaar voor dat iedere stad/gemeente gratis twee schuilhokken ter beschikking kon krijgen. Daarenboven kon ingetekend worden voor de aankoop van nog meer schuilhokken aan 340 EUR per schuilhok. De uiterste datum voor intekening was 15 juli 2019. Werd hier door de schepen van Dierenwelzijn op ingegaan ? Voorstel van beslissing : optimaliseren van het zwerfkattenbeleid :

– voldoende vangkooien;

– schuilhokken voorzien voor zwerfkatten;

– samenwerken met nabije asielen en lokale dierenartsen om zwerfkatten te steriliseren en terug te plaatsen zodat de populatie van zwerfkatten daalt en de gezondheidsrisico’s worden geminimaliseerd;

– vrijwilligers aanstellen die de dieren voederen en zwerfkatten melden aan de milieudienst;

– sensibilisering van de burgers om hun kat te laten steriliseren en te chippen;

– budget voorzien in het meerjarenplan om deze actiepunten te realiseren.”

Schepen van dierenwelzijn Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde : “Er is in Hove een plan opgesteld voor de overlast van zwerfkatten. De gemeente duidde de huidige duurzaamheidsambtenaar hiervoor aan. Hij moet hierover een plan opmaken. Er komt een communicatie naar de bevolking toe. Ook een oproep in de Milieuraad. Hove heeft reeds twee opvanghokken voor zwerfkatten.”

Meer info : Rob Van den Audenaerde, gemeentehuis, tel. 03 / 460 33 37, e-mail : rvda@ocmwhove.be (kantooruren).

Foto’s (c) Gazet van Hove.