Wegwerpbekers op Hovese manifestaties

Raadslid Jo Ampe (HB) interpelleerde op de laatste gemeenteraad over wegwerpbekers.

“Op het recente ZomerEnd Feesten (ZEF) werden geen herbruikbare bekers gebruikt. Alle drank werd in wegwerpbekers aangeboden. We betreuren deze aanpak op het moment dat het voor iedereen duidelijk wordt dat het gebruik van wegwerpbekers niet milieuvriendelijk is. Het gebruik ervan is niet duurzaam. Herbruikbare bekers zijn de ecologische keuze. Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – bij Vlaams decreet (22 maart 2019) verboden zijn om drank te serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Frisdrank zal aangekocht moeten worden in glazen retourflessen of getapt worden via een postmixsysteem en aan de consument geserveerd worden in herbruikbare bekers. Hetzelfde geldt voor bieren die uit vaten of glazen retourflessen worden getapt en geschonken. Naast het feit dat wegwerpbekers niet meer mogen gebruikt worden vanaf 2020 is het inzetten van herbruikbare bekers een eenvoudige en een gemakkelijke stap naar duurzamere evenementen en festivals. Om deze extra bittere dure pil te verzachten is er een subsidieregeling uitgewerkt door OVAM. Lokale besturen, die de bekers willen aankopen en vervolgens uitlenen aan plaatselijke verenigingen en organisatoren, kunnen vanaf een investering van 5.000 EUR bij afvalmaatschappij OVAM een subsidie aanvragen. Tot 50 procent van die kosten worden terugbetaald. Op deze wijze kan de gemeente Hove een voorbeeldfunctie opnemen en de hoeveelheid herbruikbare bekers aanpassen om tegemoet te komen aan de vraag op grote evenementen zoals ZEF, Miles 4 Smiles, cultuurevenementen, schoolfeesten,… Tevens dient er een reglement uitgewerkt te worden zodat het voor de organiserende verenigingen eenvoudig mogelijk is om deze bekers te ontlenen. Niet alleen op Vlaamse niveau, maar ook op Europees niveau zijn er doelstellingen opgelegd die in 2021 zullen opgenomen worden in het beleid van de lidstaten. Organisatoren kunnen het verbod wel links laten liggen maar dan ‘moeten ze die materialenstroom voor 90 procent – en vanaf 2022 voor 95 procent opnieuw inzamelen’.

Hove Beweegt dringt aan op een versneld anticiperen op deze komende regelgeving. Voorstel van beslissing : het bestuur werkt versneld een actie plan uit om aan deze regelgeving te voldoen. Daarvoor voorziet ze noodzakelijke budgetten om over te gaan tot de aankoop van een nieuwe, aanvullende hoeveelheid ‘herbruikbare bekers’. Het werkt een stappenplan/handleiding/reglement uit om asap de organisaties van alle publieke evenementen in Hove vanaf heden aan te zetten tot het gebruik van herbruikbare bekers en deze ter beschikking te stellen. Zij voorziet een communicatie met die organisaties/verenigingen teneinde hen te begeleiden en te helpen bij de overschakeling.”

Schepen van Milieu Bart Van Couwenberghe (N-VA) antwoordde : “Hove bezit reeds een beperkt aantal recycleerbare bekers. Vanaf 2020 zullen er bekers bij komen. Op het Intergemeentelijk Overleg werd er reeds gesproken over samen aankopen van recycleerbare bekers. Ook door de Provincie werd het reeds op de agenda gezet. Hove heeft vandaag nog 1.200 recycleerbare bekers in reserve. Vroeger hadden we er 2.000, maar niet iedere klant levert ze terug in na een manifestatie. Sommigen nemen het mee als relikwie.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.