Hove een fietsparadijs ?

Beste fietser/fietsster

Natuurlijk zal niemand het ons kwalijk nemen als we stellen dat Hove geen fietsparadijs is. 
Aan de andere kant zal u het wellicht met ons eens zijn dat er de laatste jaren in Hove heel wat inspanningen geleverd zijn om de fietsveiligheid en het fietscomfort in onze gemeente te verbeteren.
Maar ook hier zal niemand, denken we toch, ons tegenspreken als we stellen dat er nog flink wat werk aan de winkel is.
Maar wat denkt u, dagelijkse of occasionele fietser hierover ? Help ons als FB om een zicht te krijgen hoe de fietsers zelf denken over de fietsveiligheid, het fietscomfort en de fietsvoorzieningen in Hove.
Mogen we u vragen om uw mening te geven via een korte vragenlijst ? Het kost u nauwelijks 5 minuten tijd. Voor ons als lokale afdeling en voor FB Nationaal is het een enorme hulp om een zicht te krijgen waaraan nog extra aandacht moet besteed worden. De bevraging kadert in de verkiezing van ‘Fietsgemeente/fietsstad 2020‘.
Ze loopt nog tot donderdag 31 oktober. We doen deze dringende oproep omdat op dit moment het aantal respondenten nog te klein is om representatief te zijn. 
Daarom danken we u, in naam van alle fietsers alvast om even de tijd te nemen om de vragen te beantwoorden.
En natuurlijk danken we iedereen die reeds aan de bevraging heeft deelgenomen.
 https://www.fietsgemeente.be/?utm_source=Fietsersbond%20Nieuws&utm_campaign=9298d27753-EMAIL_CAMPAIGN_2019_02_21_09_26_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d52b4f0d5c-9298d27753-128522153

En nu we toch uw aandacht krijgen, willen we gelijk een warme oproep doen voor de Fietsmars van vrijdag 1 november

Die dag komen zowel in Antwerpen als in Brugge, Gent, Hasselt en Leuven, fietsers massaal op straat voor een veiliger verkeer.
We starten de fietstocht van ongeveer 9 km om 15.00 uur op de Groenplaats. We maken er een waar fietsfeest van !
Onder begeleiding van en met de gewaardeerde medewerking van de Antwerpse politie.

Vriendelijke groet
Namens FietsersBond Hove
Roger Claessens
0485 / 53 26 94

Fietsersbond Hove

Foto’s (c) Gazet van Hove.