Heemkundige kring ‘De Markgraaf’ van Hove

Doelstellingen

De heemkundige kring is een vereniging van vrijwilligers die zich bezig houdt met heemkunde, heem : afleiding van het Germaanse ‘haima’ : woning. Het bevorderen van belangstelling voor het leven in Hove en het vergroten van kennis over Hove en omgeving in het verleden en heden. Zo probeert de kring de geschiedenis van Hove levendig te houden.

We trachten dit doel te bereiken door onder andere het verrichten van studie en archiefonderzoek, het uitgeven van publicaties, het houden van lezingen of het inrichten van tentoonstellingen.

veel opzoekingswerk

Het verzamelen en bewaren van foto’s, prentkaarten, doodsprentjes, doodsbrieven, publicaties of vermeldingen in publicaties over feiten en personen van of in Hove.

Het opspeuren van verhalen en anekdotes over Hovese figuren, al of niet genealogisch.

Heemkunde, is onderzoek naar de eigen omgeving in Hove, gericht op de geschiedenis (bijvoorbeeld door middel van archeologie), geografie, demografie, genealogie, dialectologie, toponymie, aardrijkskunde, biologie en ecologie van Hove en omgeving, zowel op het heden als het verleden gericht.

Hove en WOI en WOII

geschiedenis

Wij zoeken alle mogelijke documentatie, documenten, geschriften over Hove en personen uit Hove en WOI en WOII. Doodsbrieven, doodsprentjes van soldaten en oud-strijders, verhalen …

Het archief

Het archief van de kring bevat een zeer rijke verzameling aan :

 • Parochieregisters van Hove
 • Registers burgerlijke stand
 • Oude kiezerslijsten
 • Duizenden rouwbrieven en doodsprentjes
 • Boeken met genealogische inslag
 • Boeken over wereldoorlog I
 • Boeken over wereldoorlog II
 • Geschiedkundige werken over naburige gemeenten
 • Oude postkaarten van Hove
 • Kwartierstaten
 • Familiegeschiedenissen
 • Gegevens over verenigingen van Hove
 • Genealogische tijdschriften
 • Heemkundige tijdschriften
 • Archeologische documentatie over Hove
 • Boeken en brochures over Hove
 • Tijdschriften van Hove of met een link naar Hove (Info Hove, de Hovenaar, ’t Periodiekske, Kerk en Leven, …)
 • Eigen publicaties
 • Films ‘Hovese Actualiteiten’ …
 • Het Obituarium (een reeks doodsprentjes met prachtige kalligrafie).

Deze werken zijn uitsluitend te raadplegen in het lokaal en worden niet uitgeleend.

veel kopiëren

Ons lokaal : de Raadskelder

De plaats waar we bewaren en werken : De Raadskelder van het gemeentehuis van Hove, Geelhandlaan 1, ingang langs de trap aan de zijkant.

Op iedere normale dinsdagnamiddag van 13.45u. tot 16.45u. of eventueel na afspraak (tel. 0494 / 30.57.57.)

Komende activiteiten :

Het weekeinde van 11 november 2019

 • Hove in beide wereldoorlogen …Tentoonstelling in De Markgraaf
 • Spreekbeurt Peter Serrien op 7 november in zaal Da Capo, Lintsesteenweg 1 : ‘Het Elfde Uur’.

In 2020 : 60 jarig bestaan van de Heemkundige Kring De Markgraaf.

Genealogie en familiekunde

We hebben als kring wel een beetje materiaal en een zekere kennis over deze materie. Zeker wanneer het over echte Hovese families gaat, kunnen we u wel op weg of misschien zelfs verder helpen bij uw genealogische opzoekingen … Gewoon een mailtje naar de heemkundige kring … of spring gewoon binnen op dinsdagnamiddag.

Nieuwste aanwinst :

Naar aanleiding van 50 jaar Urania :

 • Stamreeks Pastoor Van Gaal tot 1450 !!! (netjes gekalligrafeerd door specialist Ludo Versteijlen !)
 • Kwartierstaat van Pastoor Van Gaal.
bezoekers ontvanger voor opzoekingen

Onze webstek :

https://sites.google.com/site/heemkundedemarkgraafhove/

mailadres :

heemkundigekringdemarkgraaf@telenet.be .

veel materiaal verwerken

Foto’s © Gazet van Hove.