Werken Fluvius in Hove-centrum

Op de laatste gemeenteraad werden de werken in het gemeenteecentrum uitvoerig besproken. 

Jo Ampe

Raadslid Jo Ampe opende de debatten : “Momenteel worden zowel op de Lintsesteenweg als op het Sint-Laureysplein grote werken uitgevoerd door Fluvius. Deze hebben een grote impact op de verkeersafwikkeling in het dorp : tot 31 december geldt er een omleiding. De timing van deze werken is zeer ongelukkig : in de zeer belangrijke periode ‘eindejaarsfeesten) wordt het belangrijkste kruispunt in het dorp opengelegd dit tot 31 december. Niemand twijfelt over de noodzaak van deze werken, maar velen hebben wel twijfels over de timing van uitvoer en de gebrekkige communicatie die hier rond werd gevoerd. Enkel het plaatsen van een melding in de infoHove, het schrijven van Fluvius (week 45!) is voor dit soort ingrepen ruim onvoldoende. De impact op de bereikbaarheid van de dorpskern, in het bijzonder van de middenstanders, is groot : een wegomleiding, een moeilijke bereikbaarheid, een vuile werkomgeving,… Betreffende de uitvoering van gelijkaardige grote infrastructuurwerken op het openbaar domein hebben wij volgende vragen: is dit project op de coördinatievergaderingen van het RNA (Raad voor Nutsbedrijven Antwerpen) besproken ? Welke motivatie is er voor de ongelukkige timing ? Waarom zijn de middenstanders vooraf niet op de hoogte gebracht ? Hove Beweegt dringt aan op een verbetering van de communicatie en een beter inplannen van dit soort werken. Dit met als doel de hinder voor burgers tot een minimum te beperken en de timing aan te passen naar een voor het dorp meest haalbare periode. Ook de zichtbaarheid, de duidelijkheid van de signalisatie, in het bijzonder voor de zwakke weggebruiker vraagt extra aandacht. De geplaatste signalisatie laat op sommige plaatsen te wensen over (enkele voorbeelden : ter hoogte van Mistletoe kan met niet op het voetpad blijven met rollator of kinderwagen, verwarde aanduiding voor de fietsers die van Edegem naar Boechout moeten fietsen,…). Voorstel : het bestuur neemt nota van de bemerkingen en voorziet volgende stappen : het uitvoeren van gelijkaardige werken wordt vooraf in de RNA besproken, de Timing wordt afgestemd naar de ‘meest gunstige periode’, de middenstanders worden minstens twee maand vooraf gebrieft, zodat ze ruimte hebben om geen interferentie te hebben met hun eventuele commerciële acties, de communicatie met de burgers wordt tijdig (minstens drie weken vooraf) gevoerd en in het door de aannemer op te maken signalisatieplan wordt extra aandacht besteed aan de problematiek van de zwakke weggebruiker (daarbij dient niet enkel op papier de plaatsing van de borden nagekeken te worden, maar ook in detail de plaatsing op het terrein afgepunt te worden), aan de duidelijkheid en aan het onderhoud van de borden.”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “We hebben dit met Fluvius reeds besproken. Ze zullen in het vervolg vroeger info geven.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.