Verslag OCMW-raad Hove – november 2019

Zitting van maandag 18 november 2019, na de gemeenteraad.

Openbare zitting

A. Verslag algemeen directeur OCMW-raad 21 oktober 2019

De raad neemt kennis van het verslag algemeen directeur van de OCMW-raad van maandag 21 oktober 2019.

A. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte raad 21 oktober 2019.

De notulen van deze raadszitting werden goedgekeurd.

Samenwerkingsovereenkomst sociaal verhuurkantoor WoonWeb

Aan de raad wordt gevraagd de samenwerkingsovereenkomst met het sociaal verhuurkantoor WoonWeb vzw goed te keuren.

Punt wordt uitgesteld naar de volgende vergadering.

A. IGEAN -Milieu & veiligheid – Buitengewone algemene vergadering d.d. 11 december

De ocmw-raad keurde de agenda voor de buitengewone algemene vergadering van de intercommunale IGEAN – Milieu & Veiligheid van 11 december 2019 goed.

A. IGEAN – Dienstverlening – Buitengewone algemene vergadering d.d. 11 december

De ocmw-raad keurde de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Igean – dienstverlening d.d. 11 december 2019 goed.

A. CIPAL – Algemene vergadering d.d. 12 december

De ocmw-raad keurde de agenda voor de algemene vergadering van de intercommunale Cipal d.d. 12 december 2019 goed

Dringende vragen van de raadsleden

Geen.

Gesloten/Geheime zitting

Geen punten.

Foto’s (c) Gazet van Hove.