Wat is er weer gaande aan de Meylweg in Kontich ?

Uitnodiging voor infoavond 17 december 2019

Er werd bij het lokaal bestuur een aanvraag ingediend voor het bouwen van een feestzaal (voor 160 personen) in de Meylweg (naast gebouw van Het Dansateljee en de toegangsweg naar Tennisclub De Meyl).
Het bijhorende openbaar onderzoek zal pas starten bij de effectieve aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning. U kan als burger dit openbaar onderzoek ook raadplegen op de website op kontich.be/openbaaronderzoek.
Het Kontichse gemeentebestuur wil ervoor zorgen dat u als buurtbewoner over de nodige informatie beschikt. Daarom nodigen zij u graag uit op een informatieavond die plaats vindt op dinsdag 17 december 2019 om 20.00u., zaal Pronkenborgh in de Pronkenbergstraat in Kontich-Kazerne.

Deze mogelijke ingreep kan eventuele gevolgen hebben voor de inwoners van de Hovese Vredewijk. En verwittigd inwoner is er twee waard !

oude spoorwegberm

Foto’s (c) Gazet van Hove.