Armoede in Hove

  1. Gemiddeld inkomen per bewoner

In 2015 bedroeg het fiscaal inkomen per bewoner 25.051 euro per jaar. Dit cijfer ligt aanzienlijk hoger dan het Belgische gemiddelde (17.697 euro) en het Vlaamse gemiddelde (18.970 euro). Ook in vergelijking met de ruimere provincie Antwerpen scoort Hove goed (18.565 euro).

  1. Aantal personen met betalingsachterstand 

Uit cijfers van de nationale bank blijkt dat in Hove in 2017 vijf personen per 1.000 meerderjarige inwoners betalingsachterstand heeft op zijn/ haar leningen. Voor het Vlaamse gewest gaat het om 26.4 personen per 1.000 inwoners.

  1. Aantal personen met betalingsmoeilijkheden

Uit gegevens van statistiek Vlaanderen (stadsmonitor) blijkt dat 7% van de Hovenaars behoort tot een huishouden met betalingsmoeilijkheden.

  1. Kansarmoede-index

De kansarmoede-index drukt de evolutie van kansarmoede bij zeer jongen kinderen uit en wordt berekend door het aantal kinderen geboren in jaar x, x-1 en x-2 in een gezin dat in kansarmoede leeft en dat woont in het Vlaams gewest in jaar x, gedeeld door het totaal aantal kinderen geboren in die 3 jaar. Voor Hove bedraagt de kansarmoede index 2.4% (2016). We zien de laatste jaren een daling van de kansarmoede index. (2013 : 3%, 2014 : 3.6%, 2015 : 2.6%). In vergelijking met de kansarmoede-index van het Vlaamse gewest (12.82 %) en de kansarmoede-index van de provincie Antwerpen (16.24%) scoort Hove goed op vlak van kinder-kansarmoede.

  1. Energiearmoede

Gezinnen die niet meer in de mogelijkheid zijn om hun energiefactuur te betalen en schulden maken bij een commerciële leverancier worden aangesloten bij de sociale leverancier Eandis. Wie ook bij de sociale leverancier betaalmoeilijkheden heeft, kan een budgetmeter krijgen. Dit is een speciale meter die op voorhand opgeladen dient te worden, om energie te kunnen verbruiken. Op 31/12/ 2015 waren er 12 personen die een budgetmeter voor gas- en elektriciteit genoten. Dit bedraagt 0.38% van het totaal aantal aansluitingen. Dit ligt ver onder het gemiddelde van het Vlaams gewest.

Bron : Meerjarenplan 2020-2025 Hove.

Foto’s (c) Gazet van Hove.