Nieuw bos in Mortsel

De gemeenteraad heeft een bos-compensatievoorstel van de Vlaamse landmaatschappij goedgekeurd.

De gouverneur heeft de steden en gemeenten gevraagd om gronden ter beschikking te stellen om compensatiebossen aan te planten, die de ontbossing op andere plaatsen in Vlaanderen compenseren.

De strook tussen het woonwagenterrein en Fort 3 komt hiervoor in aanmerking. Deze strook heeft momenteel geen bestemming en is spontaan aan het verbossen. Ze sluit aan bij Fort 3 aan de ene zijde, bij het nieuwe bufferbekken aan de Fortloop en het sportlandschap aan de andere zijde. De strook maakt op die manier deel uit van de groene verbindingsstrook tussen Fort 3 en FORT 4, die een belangrijke rol speelt in het verbeteren van de biodiversiteit in de regio.

De Vlaamse landmaatschappij (VLM, agentschap van de Vlaamse overheid) heeft nu een bos-compensatie-voorstel gedaan waarin op deze strook een compensatiebos wordt voorzien voor een deel van de ontbossingswerken voor de aanleg van de Oosterweel-verbinding voor het sluiten van de Antwerpse ring. BAM nv zal aan het stadsbestuur een eenmalige vergoeding van 1,98 euro/m² betalen voor de aanplanting van een bos op deze oppervlakte van 9.000m².

Foto’s (c) Gazet van Hove.