Aanleg fietsostrade in januari in Boechout

Victor Heylenlei

De aannemer werkt de parkeervakken en de aanleg van het pleintje verder af. De toplaag van het asfalt wordt aangelegd in februari of maart, afhankelijk van de temperatuur.

Oude Steenweg 

Op 6 januari start de aannemer met de afbraak van de bestrating in de Oude Steenweg van huisnummer 59 A tot aan de spoorweg. Fluvius moet nog enkele over-koppelingen uitvoeren.

Verkeersmaatregelen

Gemotoriseerd verkeer rijdt om via de Provinciesteenweg en de Heuvelstraat. De bewoners van de Victor Heylenlei kunnen hun straat bereiken via de Lange Kroonstraat.

De Lange Kroonstraat wordt doodlopend. Er is tijdelijk tweerichtingsverkeer tussen de Oude Steenweg en Molenlei en er geldt een parkeerverbod. Bewoners kunnen hun woning bereiken of verlaten via de Molenlei.

Het tunneltje wordt volledig afgesloten tijdens de werken. Voor fietsers zijn er twee omleidingen voorzien : via het Bessemstraatje en via de Frans Segersstraat.

Foto’s (c) Gazet van Hove.