Toespraak Hove’s burgemeester Volckaerts op N-VA-nieuwjaarsreceptie

De N-VA Hove hield op vrijdag 17 januari jl. haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in het Dienstencentrum Ten Hove. Eerst was er een voordracht door federaal volksvertegenwoordiger Bert Wollants uit Lier over het Vlaams energiebeleid. Dan volgde de nieuwjaarstoespraak van burgemeester Koen Volckaerts die we hier exclusief publiceren.

 

***************

“Beste leden N-VA,

Beste genodigden,

Als laatste spreker moet je het altijd kort houden. En dat zal ik ook doen.

Kris Van Dijck in Hove

Gezien de heisa enkele weken geleden zal ik er voor zorgen dat al mijn uitspraken en mogelijke voorbeelden met de realiteit getoetst zijn. Mocht het fictie zijn zal ik het wel zeggen. Tevens ben ik echt verheugd dat Kris Van Dyck, van de Hoge raad van Journalisten gelijk gekregen heeft i.v.m. valse aantijgingen, die zijn naam en faam door het slijk haalden, gelijk heeft gekregen. Verdere procedures zullen zeker volgen.

Als ik mij zou wagen aan enige voorspelling over de regeringsvorming, misschien is dat al fictie, dan zie ik het niet erg bijster positief in. Zoals Rik Van Cauwelaert duidelijk aangaf : het zal een kamikaze-regering zijn. En wie waagt er zich aan ?

Zoals ik gisteren reeds in een andere toespraak reeds aangaf ben ik en ik hoop dat we dat allen kunnen beamen, zeer tevreden met de huidige werking van het college. We hebben na 1 jaar een kleine vuurproef gedaan met de opmaak van het MJP, welke normaliter steeds een weerspiegeling is van het bestuursakkoord, en we hebben die test met bravour doorstaan.

Onze schepenen zetten zich allen echt in voor het realiseren van de beoogde doelen.

Zoals jullie allen hebben kunnen lezen heeft Hove de duurste huizen. Ik ben door de pers GVA, Radio 2 en ATV, bevraagd over het waarom en hoe. In enkele woorden gezegd en ik spreek uit eigen ervaring vanuit mijn ononderbroken verblijf vanaf maart 1958 tot heden. Hove was een klein lieflijk dorpje. Twee scholen, kerk en gemeentehuis. In die driehoek speelde zich alles af plus de enkele “kasteeltjes”. De toenmalige burgemeesters Claessens en Beyltjens begonnen met hun eerste verkaveling. Bloemenwijk. Beetje rijwoningen en verder “villa’s” . Ook de Vredewijk werd aangelegd.

De trend van deze villa’s zette zich voort. Zelfs de huizen van de kleine landeigendom waren kleine villa’s. Gevolg daarvan. Tuinen en de middenklasse die zich kwam vestigen (vele ambtenaren en werknemers van Gevaert. De Golden Sixties deden verder hun werk. De middenklasse werd begoede middenklasse. Grondprijzen van 5 € stegen naar 50€ en dan was het hek van de dam. De vlucht uit de steden. Vraag naar groen en huizen met tuin sprak ook de hogere middenklasse aan. Vrije beroepen, enz. Gevolg stijgende prijzen tot 500€ nu.

Maar wij hebben in ons beleidsplan ook ingeschreven dat we voor betaalbare woningen gingen zorgen. En ja, dat willen we waar maken. Nu rest het ons nog om al de burgers te overtuigen dat de input van jonge gezinnen een noodzaak is voor de gemeente en het maakt misschien zelfs plaats voor hun kleinkinderen. Een mogelijk argument ?

Zoals ik aangaf. Hove groene gemeente en dat willen we zo behouden. Maar ook propere gemeente. En daar ben ik blij voor. Nu krijg ik sedert enige tijd positievere reacties over. De aankoop van de nieuwe veegmachine zorgt voor een efficiënter werken en brengt zijn vruchten op. Zo zijn we nu bezig om betere en bijkomende machines aan te kopen die ook meer aankunnen. Zodoende kunnen we heel veel geld uitsparen die we anders hadden moeten uitbesteden. Een betere begeleiding is een must en gelukkig hebben we nu de juiste man gevonden.

Ook ons cultureel programma trekt nu volle zalen. We hebben andere tijden gekend. En de school krijgt betere quoteringen en wordt op vlak van ICT regelmatig opgewaardeerd.

Op gebied van huisvesting doen we deze legislatuur idd extra inspanningen. De besprekingen met de jeugd lopen vlot en goed. De academie komt stilaan ook op de tekentafel zoals de bijbouw aan het huidige gemeentehuis. Ons gemeentehuis zal steeds een baken voor Hove en de Hovenaar zijn en blijven. Het personeel zal eindelijk in een gebouw kunnen werken dat brandveilig is en tevens in een aangename groene omgeving die zeker hun welzijn en daardoor ook hun prestaties ten goede zal komen. De dienstverlening voor de burger wordt daardoor nog vlotter en efficiënter. Ook dank zij de uitbreiding van de digitale toepassingen.

Ons gemeentehuis altijd een baken ? Dat moet ook zo blijven zelfs wanneer de samenstelling van de gemeenten ooit zullen wijzigen, want dat zal ooit gebeuren. Volgens mij werkt op dit vlak “ de trein der traagheid”. Hopelijk wiegt deze traagheid niet vele beleidsmensen in slaap. Om dan ineens voor voldongen feiten te staan. Dan zijn we niet goed bezig. Hove ijvert daarom voor een intensieve intergemeentelijke samenwerking.

Beste genodigden, ik denk dat ik met deze “wakkere” oproep kan beëindigen. Laat ons allen nog genieten van een droogje en een natje.”

Nadien volgde de receptie met drankjes en veel chocolade … muzikaal geanimeerd door Katou. Alle vijftig aanwezigen bereikten nadien veilig en wel hun woning.

Foto’s (c) Gazet van Hove.