Binnenkort wekelijkse markt in Hove ?

Op de eerste gemeenteraad van het nieuwe jaar stelde raadslid Filip Craen (HB) de vraag over de organisatie van een markt in Hove : “In de N-VA Hove brochure editie 2019 lezen we twee opvallende initiatieven waarvan we tot op heden nog niets concreet als voorstel gezien hebben op de gemeenteraad : Een openbare markt in Hove. Hove Beweegt heeft niets tegen meer bruis in Hove en vindt de piste in dat opzicht interessant, maar hoe ziet die piste er concreet uit ? Is er daarbij bijvoorbeeld voldoende aandacht voor lokale economie, voor Zuidrandproducten ?”

Schepen van lokale economie Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “We hebben dit voorstel van een markt ontvangen vanuit de middenstandswerking. Het college van burgemeester en schepenen wil dit plan ontwikkelen. We werken aan een concept (formule, plaats, timing). Over de formule is nog niets beslist. Het plan wordt wel door het college gedragen.”

De buurgemeenten als concurrent

maandelijkse boekenmarkt in Mortsel

Onze gemeente kent nog geen wekelijkse markt. Onze buurgemeenten Edegem (dinsdag), Mortsel (woensdag) en Kontich (zaterdag) hebben een algemene wekelijkse markt waar allerlei producten worden aangeboden. Onze drie buurgemeenten zijn wel groter dan Hove wat aantal inwoners betreft, maar dit mag geen reden zijn om in een kleinere gemeente geen wekelijkse markt te organiseren. Er zijn genoeg voorbeelden in Vlaanderen en Wallonië van kleinere gemeenten die wel een wekelijkse (algemene) markt organiseren en die succesvol is.

Vele Hovenaars (v/m) gaan tijdens de genoemde dagen naar de markt in één van onze buurgemeenten en bevorderen er de plaatselijke middenstand en horeca.

Bij verschillende Hovese middenstanders en gewone Hovenaars leeft de overtuiging dat onze gemeente perfect geschikt is om een kleinere gespecialiseerde markt te huisvesten. Men denkt hierbij aan een biomarkt, waar men natuurproducten van het land, het bos en uit het water kan kopen en met maximaal een tiental verkoopskramen. Met levende dieren? Wat met een maandelijkse antiekmarkt ? Zo krijgt Hove een extra dynamiek stellen de voorstanders.

Hele organisatie

Bij de organisatie van een markt komt van alles kijken.

gevaarlijke marktplaats

De plaats ? Gelet op het feit dat er tijdens de weekdagen zo’n 14.000 auto’s door het Hovese gemeentecentrum rijden, is het Sint-Laureysplein geen geschikte vestigingsplaats. Maar er zijn alternatieven. Rond de kerk (plechtigheden ?), op de parking achter C.C. “De Markgraaf”, aansluitend met het pleintje van de Rozenlei, de Emile Van Hemeldonckstraat, Meylstraat, Nieuwstraat, …. Iedere potentiële vestigingsplaats heeft zijn voor- en nadelen.

Wanneer ? Best op een dag dat er geen markt is in de buurgemeenten ? Tijdens het weekeinde ? Er komt altijd extra werk bij kijken voor de gemeentearbeiders die de plek moeten afsluiten en nadien terug opkuisen …

Voordelen : zo’n (gespecialiseerde) markt zal Hove zeker extra op de kaart zetten ! Er zullen zeker verschillende inwoners van onze nabije buurgemeenten (Mortsel-Dorp, Edegem, Boechout) en van verder naar de Hovese (gespecialiseerde) markt komen. De andere Hovese zelfstandigen en de Hovese horeca kan hier alleen maar goed bij varen. De Hovese schatkist krijgt extra inkomsten…

Nadelen : de verkeersproblematiek, parkeerplaatsen (NMBS-parking ?), files naar en uit Hove, politietoezicht organiseren, concurrentie met een aantal bestaande Hovese handelszaken, enz…???

Genoeg discussiestof om eens nader te onderzoeken aan de Geelhandlaan nr. 1.

Hovese horeca zal winnen bij wekelijkse markt !

Foto’s © Gazet van Hove.