Studie uitbreiding Hovese gemeentehuis reeds gestart

Raadslid Filip Craen (HB) stelde op de laatste gemeenteraad een interessante vraag over de toekomst van het huidige Hovese gemeentehuis. “De geplande bouw van aanpalende gebouwen aan het gemeentehuis. Moeten we uit de publicatie in de N-VA brochure afleiden dat hier al een beslissing over genomen is ? Moet een beslissing van 2 miljoen EUR niet op een gemeenteraad besproken en goedgekeurd worden (het gaat tenslotte om dik 25% van het totale investeringsbudget) ? Hove Beweegt vraagt dat rond deze laatste investering en de alternatieve keuzemogelijkheden die Studio Dott in kaart bracht een participatiemoment voorzien wordt (bijvoorbeeld een digitale bevraging houden). Er werd immers in de beleidsnota beloofd om in te zetten op ‘de meest maximale samenwerking met burgers, verenigingen en organisaties’” aldus de groen-linkse interpellant.

Schepen van financiën en economie Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) antwoordde : “we hebben dit reeds vorige vergadering besproken n.a.l.v. het meerjarenplan 2020-2025. Er waren drie voorstellen van studio Dott. We hebben gekozen voor de aanbouw aan het gemeentehuis. Er is een marktbevraging gedaan bij ontwerpers.” Burgemeester Koen Volkaerts (N-VA) vulde aan : “door het college van burgemeester werd er op 23 december jl. een studiebureau gegund om de uitwerking hiervoor te doen. Het gaat om het studiebureau Omar uit de Londenstraat in Antwerpen”.

Foto’s © Gazet van Hove.