Hove : Groen-linkse oppositie onderwerpt bestuursmeerderheid aan kruisverhoor

Op de laatste Hovese gemeenteraad interpelleerde de groen-linkse fractie Hove Beweegt (= Groen, SP.a, onafh.) de huidige bestuursmeerderheid van N-VA en Fan van Hove (= CD&V, O-VLD) aan haar beloftes voor het afgelopen jaar 2019.

Het was op sommige ogenblikken net een kruisverhoor dat je enkel in politiecommissariaten tegenkomt.

Check-up beloftes voor 2019

Gemeenteraadslid Filip Craen opende de salvo’s : “De nota van het bestuursakkoord 2019-2024 werd afgesloten met de bestuursbarometer 2019 met daarbij de beloftevolle vraag ‘wat mag u verwachten in ons eerste jaar ?’ Wij namen de 21 concrete acties in 11 beleidsdomeinen nog even onder de loep en zagen voor ongeveer 50% realisaties, voor de andere 50% vooral vraagtekens. We sommen die vraagtekens voor u op :

Beleidsdoel 2 : opstarten wijkoverleg. Welke wijk-overlegmomenten in 2019 ? Wat leverde dit aan inzichten en initiatieven op? Antwoord schepen Els Pauwels (Fan) : “We hadden een zeer ambitieus eerste jaar. 50% is reeds gerealiseerd. Met de andere punten zijn we bezig. Wat het wijkoverleg betreft schuiven we dit door naar 2020, zeker over thema’s die iedere wijk aangaan. De Vogeltjeswijk krijgt een eerste overleg via Green Smart City’s over ontharding en over groen. Op 5 maart is er een overleg op het Ontmoetingsplein. Voor dat wijkoverleg is 5.000 euro uitgetrokken.”

Beleidsdoel 6 : opmaak fietsplan : hier hebben we nog niets van gezien. Kan dit bestuur al een fietsplan voorleggen ? Antwoord burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) : “Dit is op 16 december jl. door het schepencollege gegund. Het is opgestart”.

Beleidsdoel 6 : aanleg strook Veldkantvoetweg : welke strook wordt hiermee bedoeld ? Antwoord burgemeester Volckaerts : “Het hoekje met de Acacialaan, de kasseistrook zullen we fietsvriendelijker maken.

Beleidsdoel 7 : start studie voetpad in de Jozef Lambrechtslei : stand van zaken ? Antwoord burgemeester Volckaerts : “Heel de straat wordt in 2021 heraangelegd onder coördinatie van Rio-Link.”

 

Beleidsdoel 7 : snelheidsremmers in de Diepestraat en Paul van Ostaijenlaan : welke zijn die snelheidsremmers ? Antwoord burgemeester Volckaerts : “Aan de uitgang via een asverlegging, Berlijnse kussens in beide richtingen.”

Beleidsdoel 7 : opstart studie Molenstraat : stand van zaken ? Burgemeester Volckaerts : “Dit voorzien we in 2023”.

Beleidsdoel 7 : opstart studie Jan-Frans Gellyncklaan : stand van zaken ? Burgemeester Volckaerts : “We zijn ermee bezig. Er is reeds een opstartvergadering geweest om een algemeen beeld te krijgen. Van daaruit werken we verder.”

J.F. Gellyncklaan

Beleidsdoel 32 : heropstart welzijns- en gezondheidsoverleg : welke initiatieven uit 2019 vallen hieronder ? Schepen Pauwels : “Deze Intergemeentelijke samenwerking starten we op dit voorjaar.”

Beleidsdoel 37 : grote lentepoets : hiervan vonden we niets terug. Schepen Els Pauwels : “Op zaterdag 21 maart e.k. gaat dit door.”

Beleidsdoel 37 : we laten de houten blokken verwijderen op de groenstroken : over welke locatie gaat dit ? Burgemeester Volckaerts : “Aan de Eglantier en Zonnedauw, om te vermijden dat auto’s op de groenstroken rijden.”

Beleidsdoel 37 : we verfraaien/ vergroenen het centrum van Hove : welk groen moeten we waar in het centrum in 2019 opgemerkt hebben ? Burgemeester Volckaerts : “Onze gemeentearbeiders zijn zeer actief met een groenpoets aan de kerk. Er is een verbloeming van Hove in het gemeentecentrum. We planten paasbloemen rond de kerk. De groenperken in de Kapelstraat krijgen een onderhoudsbeurt met groeiplanten.”

extra bloemperken zijn op komst

Beleidsdoel 38 : diftar wekelijks : wat is de analyse van deze wekelijkse huisafval-ophaling in 2019 ? Wat zijn op dat vlak de plannen in 2020 ?” Schepen Bart Van Couwenbergh : “In 2018 werd er 179 ton huisvuil opgehaald, in 2019 was dit 206 ton, of een vermeerdering van 15% afval.”

 

Meer info : Rob Van den Audenaerde (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail : rvda@ocmwhove.be .

 

Foto’s © Gazet van Hove – coverfoto : Filip Craen legt de eed af als gemeenteraadslid.