OCMW-raad Hove, januari 2020

maandag 27 januari 2020, Gemeentehuis

1. Verslag algemeen directeur OCMW-raad 16 december 2019

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om kennis te nemen van het verslag algemeen directeur van de OCMW-raad van maandag 16 december 2019.

Eénparig goedgekeurd

2. Goedkeuring notulen openbaar gedeelte raad 16 december 2019

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om de notulen van de vergadering van 16 december goed te keuren.

Eénparig goedgekeurd.

3. Opheffing reglement septembertoelage

Aan de OCMW-raad wordt gevraagd om het reglement op de septembertoelage op te heffen (zie ook gemeenteraad: sociale toelagen).

Eénparig goedgekeurd.

4. ELZORA

Schepen Gerda Lambrecht geeft een toelichting over de werking van ELZORA.

Eerstelijnszones zijn opgericht in 2016 om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. De eerstelijnszone Zuid Oost Rand Antwerpen omvat de gemeenten Mortsel, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich en Lint.

zie ook op : www.elzora.be .

Meer info : Rob Van den Audenaerde (gemeentehuis), tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren), e-mail : rvda@ocmwhove.be .

5. Dringende vragen van de raadsleden

Geen.

Foto’s (c) Gazet van Hove .