Fietsersbond voerde actie aan Delhaize Boechout

Zaterdag 18 januari hielden we met onze vrienden van FB Boechout-Vremde een ludieke actie aan de Delhaize van Boechout. En daar was een goede reden voor. Na jaren aandringen had de lokale zaakvoerder beslist om fietsende klanten te geven waarop ze recht hebben : deftige, stevige leunbeugels dicht bij de ingang. Jammer dat de fietsbeugels wat te dicht bij mekaar staan, zodat het niet echt eenvoudig is om je fiets met volle fietstassen tussen de beugels uit te wurmen. Verder is het ook jammer dat niet alle fietsbeugels overdekt zijn. Perfectie is niet van deze wereld zullen we maar zeggen …
De nieuwe leunbeugels zien er beter uit !

Dat vonden we als FB voldoende reden om dit extra onder de aandacht te brengen. Tegelijk was het een mooie gelegenheid om de Fietsersbond kenbaar te maken aan een ruimer publiek. We maakten van de gelegenheid gebruik om de fietsende klanten aan te spreken en hen een fietsplaatje (ofte zadelplaatje) aan te bieden. Dat leidde vaak tot een fijn gesprek en waardering voor onze inspanningen.

Foto’s (c) Gazet van Hove.