Fietsostrade Antwerpen – Lier (F11)

We spreken vaak over ‘de’ fietsostrade. Daarmee bedoelen we dan de fietsostrade Antwerpen – Mechelen. We zullen voortaan over de F1 spreken, want dat is de officiële aanduiding die de Provincie Antwerpen aan deze eerste fietsostrade heeft gegeven. Op termijn is het de bedoeling dat de F1 Antwerpen met Brussel verbindt.

nieuwe fietsersbrug grens Mortsel-Boechout

Naast de F1 worden er in opdracht van de Provincie Antwerpen nog heel wat andere fietsostrades aangelegd. De F11 zal, wanneer ze helemaal klaar is, voor fietsers over een afstand van 12 km een snelle verbinding vormen tussen Antwerpen en Lier. Een groot deel van de F11 is reeds befietsbaar. In de omgeving van het station van Lier moeten er nog grote infrastructuurwerken uitgevoerd worden. In Boechout wordt er nog volop gewerkt in de Oude Steenweg en de Victor Heylenlei. Op de grens Mortsel/Berchem/Deurne moet er nog een fietsbrug komen over de Vosstraat, waarna het fietspad verder kan doorgetrokken worden in de Saffierstraat (Berchem) .

EEN BREDERE F1

Goed nieuws voor diegenen die geregeld de F1 gebruiken. De Provincie Antwerpen heeft beslist om de F1 op een aantal plaatsen te verbreden. Die fietsostrade is tijdens de spitsuren verzadigd door het sterk toegenomen aantal fietsers die er gebruik van maken. Bovendien was er van speed pedelecs nog geen sprake toen de eerste stukken van de F1 in gebruik werden genomen. Wij kennen een aantal fietsers die om die reden de F1 vermijden en een andere route zoeken om naar Antwerpen te fietsen. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Daarom juichen we dit initiatief van de provincie toe.

PROVINCIALE FIETSBAROMETER

Onder het motto ‘meten is weten’, wordt op initiatief van de Provincie Antwerpen sinds 2015 het aantal fietsers geteld. Ook de toestand van de fietspaden (breedte, trillingen, afstand tot de rijbaan,…) wordt door middel van de meetfiets van de Fietsersbond systematisch in kaart gebracht. We konden het al vermoeden en aan den lijve ondervinden : het aantal fietsers blijft maar stijgen.

meetapparatuur in Hove

1) In vergelijking met 2018 steeg het aantal fietsgebruikers in 2019 met 12%. In vergelijking met 2015 (eerste tellingen) is dat een stijging van 30% ! M.a.w. investeringen in fietsinfrastructuur renderen. Of in marketingterminologie : ‘if you build it, they will come’.

2) Minder mooi nieuws is het feit dat de helft van de fietspaden nog altijd niet de normen haalt die de overheid zichzelf oplegt. En dan te bedenken dat er ondertussen veel stemmen opgaan om die normen te verruimen gezien het toenemend fietsgebruik.

3) De overgrote meerderheid van de fietssuggestiestroken is te smal en behaalt de minimumbreedte van 1,70 m niet. Die suggestiestroken hebben als doel de rijbaan optisch te versmallen. Die optische versmalling werkt snelheidsremmend voor het gemotoriseerd verkeer. Nog veel werk aan de winkel dus ! Ook in Hove !

4) De wachttijden aan de verkeerslichten zijn vaak te lang. Hierdoor hebben een aantal fietsers de neiging om het rode licht te negeren. Dat veroorzaakt natuurlijk verkeersonveiligheid.

Fietsersbond Hove

Foto’s (c) Gazet van Hove.