Gemeenteraad besprak toekomst openbaar vervoer in regio

HOVE

De plannen die in de pers verschenen over de eventuele opdoeking van een aantal tram- en buslijnen in onze regio kwam ook in de Hovese gemeenteraad ter sprake.

Raadslid Diederik Vandendriessche (HB) : “Onze fractie heeft akte genomen van de berichten in de media over aanstaande afschaffingen van verscheidene tram- en buslijnen in de brede Antwerpse regio. Naast de afschaffing van tramlijn 4 en de inkorting van tramlijn 2, zou tramlijn 7 Antwerpen-Mortsel niet langer worden ingericht. Tram 7 wordt al jaren verwaarloosd, wat onder meer blijkt uit het feit dat voor deze lijn enkel oude trams worden ingeschakeld en er bovendien regelmatig onderbrekingen zijn in het aanbod. Ook zouden de buslijnen 52 en 53, die dwars door Hove rijden, worden afgeschaft of ingekort. Terwijl er in de ons omringende gemeenten toch al duidelijk stelling werd genomen door sommige gemeentebesturen, bleef het in Hove opvallend stil op dat vlak. Nochtans gaat het hier om buslijnen die ons rechtstreeks aanbelangen en zorgt de afschaffing van tramlijn 7 er onrechtstreeks voor dat ook een mogelijke tramlijnverlenging richting park & ride in Kontich wel eens definitief geschrapt zou kunnen worden. Zoals de tramlijnverlenging richting Boechout rechtstreeks gelinkt werd aan tram 15, zo wordt de tramlijnverlenging richting Kontich – via de Mechelsesteenweg en de Boniverlei – immers direct gelinkt aan tram 7. Een dergelijke verlenging zou haltes kunnen creëren in de onmiddellijke nabijheid van de Groenstraat en Hoverheide. Vandaar onze vragen aan het college: werd het Hovese college al ingelicht over de plannen ? Waarop baseert De Lijn zich om deze plannen als een reële piste te beschouwen ? Is er cijfermateriaal voorhanden dat met deze raad gedeeld kan worden ? Welk standpunt neemt het Hovese college in tegenover deze plannen van De Lijn en hoe zal het dat standpunt naar voren brengen, bijvoorbeeld in de vervoersregio ?” 

Ook raadslid Stefan Beeldens (Ph7) had vragen in dezelfde zin : “De Hovenaars zijn ongerust over de buslijn 52/53, die dreigt te verdwijnen. Dat zou blijken uit een document dat de vervoersorganisatie TreinTramBus in handen kreeg. Bezorgde inwoners van onder andere de Vogeltjeswijk vrezen dat hun mobiliteit verdwijnt. De lokale besturen krijgen dankzij het nieuwe decreet via de Vervoerregio meer te zeggen over welke lijnen er best door de gemeente rijden. En dus moeten we als lokaal bestuur het gesprek aangaan met De Lijn om deze lijn te behouden. Welke stappen zetten we als gemeenteraad om te kunnen anticiperen op deze eventuele plannen van De Lijn ?”

Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “De lijnen worden gewijzigd in de vervoersregio. Tegen het jaar 2030 wil men parallelle lijnen afschaffen. Het zijn nog maar denkpistes. Zo is er een treinverbinding Hove – Kontich/Lint terwijl er ook een buslijn loopt van Hove naar Lint. Vandaag zijn er kleinere vervoersregio’s aangeduid. Hove zit samen met Boechout, Lint, Lier, Kontich en Rumst. Wij hebben reeds unaniem geprotesteerd tegen deze denkpiste. Op 12 maart is er in Hove een eerste vergadering met De Lijn over deze problematiek. Ik heb de andere gemeentebesturen ook uitgenodigd om langs te komen. De problematiek van tram 7 naar Kontich is niet prioritair. De NMBS is steeds afwezig op al deze vergaderingen.”

Raadslid Vandendriessche stelde tot slot dat de gemeente Hove zich goed moet verdedigen tegen De Lijn want ‘dit is een staat binnen de staat’.

Dossier krijgt zeker een vervolg.

Meer info : algemeen Directeur Anke Dehuisser (gemeentehuis) , tel. 03 / 460 33 37 (kantooruren) , e-mail : anke.dehuisser@hove.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.