CORONA-epidemie : gemeente HOVE, laatste stand van zaken

Beste Hovenaar,

Op https://www.hove.be/lokale-maatregelen-coronavirus vindt u steeds de meest recente informatie.

Gemeentediensten enkel open op afspraak

Om de wachttijden en het contact zo kort mogelijk te houden zijn de gemeentediensten enkel op afspraak bereikbaar. Afspraken mogen gemaakt worden in overleg met de betrokken dienst of medewerker en kunnen ook buiten de normale openingsuren van de diensten. Bezoekers mogen binnen om papieren af te geven, maar verdere uitleg dient telefonisch of per e-mail afgehandeld te worden.

 

Bib en Gemeentelijke Kunstacademie gesloten, wel afhaalpunt bib

De bibliotheek sluit tot 3 april de deuren. Ook de lessen van de Gemeentelijke Kunstacademie gaan niet door (tot na de paasvakantie).

De inleverbus van de bibliotheek blijft beschikbaar. Boeken worden dagelijks ingenomen. De bibmedewerkers blijven van maandag tot en met vrijdag achter gesloten deuren werken. Om ervoor te zorgen dat je aan je boek geraakt, zoek je dit op in onze online catalogus: https://hove.bibliotheek.be/ Is het boek beschikbaar, dan bel je hen op 03 / 455 75 70 (tussen 10.00u. en 12.00u. of 14.00u. en 16.00 uur alle weekdagen behalve vrijdagnamiddag). Ze halen het boek uit de rekken en lenen het uit tot 20 april 2020 en spreken telefonisch een specifiek moment af wanneer je dit aan de voordeur van De Markgraaf komt ophalen. Je belt aan bij de bibliotheek en een medewerker overhandigt het gevraagde.

 

Dienstencentrum als centraal aanspreekpunt voor niet medische hulp

Het dienstencentrum wordt het centraal aanspreekpunt (via 03 / 454 08 37 en dienstencentrum@ocmwhove.be) voor niet-medische hulp n.a.v. de coronoacrisis. Permanentie is verzekerd elke werkdag van 9.00 tot 16.30 uur voor Hovenaars die tot een risicogroep behoren en geen/onvoldoende netwerk hebben om hen te helpen. Het gaat over dagdagelijkse noodzakelijke activiteiten. We denken hierbij aan : boodschappen doen (naar apotheek gaan), naar de huisarts gaan om voorschrift op te halen, de hond uitlaten,… In eerste instantie worden eigen medewerkers ingeschakeld, in tweede instantie vrijwilligers.

Dienstencentrum “Ten Hove”

Activiteiten afgelast

De burgemeester trok dan ook met onmiddellijke ingang en tot nader order de toelating voor alle activiteiten van verenigingen en dergelijke in. Ons lokaal bestuur heeft alle activiteiten afgelast of verschoven naar een latere datum. Daarnaast geldt een verbod op alle georganiseerde groepsactiviteiten tot nader bericht, zoals geformuleerd in bijgevoegd besluit van de burgemeester.

alle feestjes verboden !

Speel- en skateterreinen gesloten

Alle publieke speel- en skateterreinen op het grondgebied van onze gemeente zijn gesloten. Gelieve dit toegangsverbod te respecteren. Richtlijnen :

– Ga wandelen in gezinsverband of alleen. Vermijd wandelingen met grootouders of mensen uit de risicogroepen.

– Als het te druk is in het bos of natuurgebied, zodat u de afstandsregels (minimaal 2 meter afstand van mensen die niet tot uw gezin behoren) niet strikt kan naleven, doet u er beter aan terug naar huis te keren en op een ander moment de natuur in te trekken.

– Blijf op de paden, het broedseizoen breekt aan en onze dieren hebben hun rust nodig.

– Gelieve zich niet te begeven in bossen en natuurgebieden die publiek niet toegankelijk zijn.

Politiekantoor Hove gesloten

De politiezone nam op vrijdag 13 maart de beslissing om het onthaal van de wijkburelen tijdelijk te sluiten : https://www.politiehekla.be/?q=node/533.

 

Recyclagepark gesloten

Alle recyclageparken zijn minstens tot en met 4 april gesloten. De compostactie die gepland stond voor april (zie infoHove april) wordt verschoven naar het najaar.

Afvalophaling gaat door

De ophalingen verlopen tot nader bericht volgens planning.

Extra inspanningen plaatselijke handelaars

Onze handelaars zijn bezorgd om ieders gezondheid. Daarom worden bovenop de maatregelen van de regering nog extra maatregelen genomen.

Volgende handelaars in Hove sluiten alvast de deuren voor onbepaalde tijd :

Elektro Sergeyssels

Juwelenontwerp Isabel Somers

Bloemen Mistletoe

Mi – Boutique – dameskleding en accessoires

Lingerie Jabeau

Casa Di Speranza – wijnhandel

Optiek Ineke

Klusjesdienst

Maar ook zorgverleners zoals bijvoorbeeld logopedisten namen deze moeilijke beslissing. Kappers zijn op zaterdag net als de andere niet-voedingszaken gesloten. Openingsuren worden soms aangepast. Banken werken alleen nog op afspraak.

 

 

 

De volgende horecazaken zetten nu uitzonderlijk in op afhaling en levering aan huis :

– zaak gesloten maar wel afhaling en levering : ’t Of in Hove www.tofinhove.be en The Cook Stays Https://thecookstays.com, Casa Di Speranza http://www.speranza.be/, Boo Kadee https://bookadee.be/home

– winkel open maar extra aanbod afhaling en levering : Butcher’s Store De Laet–Van Haver https://www.butchersstorehove.be/nl/ en Brandtfood https://www.brandtfood.be/

Meer informatie hierover krijg je in de winkel of via hun website.

wel levering aan huis

Uiteraard is er ook extra aandacht voor hygiëne door het plaatsen van ontsmettingspompen, ter beschikking stellen van handschoenen, waken over de afstand,…

Met vriendelijke groeten

Davy Verbeeck

communicatieambtenaar

lokaal bestuuur Hove

Geelhandlaan,  1

2540          Hove

tel. 03 / 460 33 11

www.hove.be .

Foto’s (c) Gazet van Hove.