Hove : Gemeente- en OCMW-raad 30 maart afgelast

De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad was gepland op 30 maart 2020, maar wordt afgelast omwille van het coronavirus.

Op 17 maart 2020 heeft de Nationale Veiligheidsraad nieuwe, strengere maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen zijn van toepassing vanaf 18 maart 2020 en dat tot nader order tot 5 april 2020. Enerzijds om de verspreiding van het virus te vertragen en anderzijds om de kwetsbare personen in ons land te beschermen.

Iedereen kan een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus door de richtlijnen op te volgen. Eén van die richtlijnen is het houden van voldoende afstand met andere mensen.

Een openbare zitting in een openbare plaats doet het risico op besmetting toenemen en kan de verdere verspreiding van het virus in de hand werken. Alle overwegingen en richtlijnen van het Agentschap Binnenlands Bestuur in acht genomen, werd om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken geopteerd geen gemeenteraad achter gesloten deuren te laten plaatsvinden. Zelfs zonder publiek kunnen de 19 raadsleden en algemeen directeur niet op een comfortabele/veilige afstand van elkaar zitten.

Foto’s (c) Gazet van Hove.