Vernieuwde Oude Spoorwegberm wordt gedeeltelijk opengesteld

KONTICH

Volgens de vooropgestelde planning was de oude spoorwegbedding tussen Reepkenslei en Kruisschanslei al terug in gebruik geweest. Juist nu, met het goeie weer en de corona-crisis zou een wandeling in de vernieuwde Oude Spoorwegberm een welkome afwisseling vormen.

Een samenloop van onvoorziene omstandigheden beslist er echter anders over.

Het enige werk dat een openstelling noch belemmert, is de afwerking van het nieuwe fiets- en wandelpad door een Nederlandse firma. Door de corona-maatregelen zijn zij echter in de onmogelijkheid dit sluitstuk uit te voeren.

“Om toch aan de nood tegemoet te komen, besliste het college, in samenspraak met de aannemer om de Oude Spoorwegberm intussen toch gedeeltelijk open te stellen.” zegt schepen van groenvoorziening Wim Claes.

Toegang voor voetgangers op eigen risico gedoogd

Burgemeester Bart Seldeslachts : “We merken dat heel wat mensen nu de aanwezige werfhekken en signalisatie negeren. Principieel blijft  de signalisatie aanwezig en de toegang dus verboden, maar gezien de huidige omstandigheden zullen we de toegang wel gedogen. We hebben er alle begrip voor dat mensen juist nu hier willen wandelen. Daar wil het bestuur zeker aan tegemoet komen. Vermits het pad echter nog niet volledig voltooid is, kunnen en mogen we het niet officieel openstellen. We schatten de risico’s goed in en stelden vast dat er voor wandelaars niet echt een probleem bestaat. Voor fietsers daarentegen, zijn er nog wel enkele problemen. Daarom zullen we de toegang enkel gedogen voor voetgangers, fietsers gebruiken het pad met de fiets aan de hand. Op moeilijke plaatsen brengen we bijkomende signalisatie of waarschuwingen aan om ongevallen te vermijden en ieder op zijn eigen verantwoordelijkheid te wijzen. Noch de aannemer, noch het lokaal  bestuur kunnen verantwoordelijk worden gesteld bij ongevallen. Voor fietsers die het knooppuntennetwerk volgen is er een duidelijke omleiding langs de Mechelsesteenweg.”

Murphy doorkruist ook de weg van dit pad.

“Er is wel kritiek op de lange duurtijd van de werken, maar deze is volledig onterecht.” benadrukt Wim Claes. Schepen van groenvoorziening. “Maar het is alsof de wet van Murphy ermee te maken heeft. Eerst kon de vooropgestelde deadline van eind december niet gehaald worden omwille van meerwerken en weerverlet in december.

Om het pad tijdens de kerstdagen toch toegankelijk te houden voor wandelaars e.a. werd de heraanleg van het pad verschoven naar latere datum, wat samen zou vallen met de sluiting voor de heraanleg van de kruispunten van de Kruisschanslei. Een uiterst natte maand februari zorgde echter voor nieuwe vertraging. Wanneer de fundering uiteindelijk voldoende droog bleek om de toplaag aan te brengen, gooide de corona-crisis de boel terug op slot. We hadden het uiteraard liever anders gezien. In deze moeilijke periode willen we gehoor geven aan de nood van de mensen om toch het gebied te kunnen gebruiken.

Met deze gedoogde openstelling voor voetgangers willen we onze mensen al van het gebied laten genieten. Toch vragen we dit te doen met volgende “leefregels” :
– wees voorzichtig, je betreedt het gebied op eigen verantwoordelijkheid;
– toon respect voor de natuur en blijf op de paden;
– hou je honden aan de leiband en laat ook geen zwerfvuil achter
– in dit natuurgebied horen geen motorvoertuigen thuis.”

Foto’s (c) Gazet van Hove.