Klaas Slootmans : ‘Franstalige dédain verstaat enkel de taal van de macht’

door David Geens – www.doorbraak.be .

Drogenbos is één van de zes Vlaamse faciliteitengemeenten in de rand rond Brussel. Onlangs stond er een aankondiging in het gemeentelijke tweetalige infoblad van Drogenbos, die Franstalige burgers oproept zich online te registreren om zo hun gemeentelijke administratie in het Frans te krijgen. Dit druist uiteraard in tegen de taalwetgeving. Klaas Slootmans, Vlaams parlementslid voor het Vlaams Belang, stelde aan minister Bart Somers, bevoegd voor binnenlands bestuur, de vraag of hij zou optreden.

Taalregister is onwettelijk in Vlaamse faciliteitengemeenten

‘Ik wilde weten van minister Somers of hij nog onverkort achter deze omzendbrief stond en of hij zou optreden tegen Drogenbos. Het aanleggen van een taalregister en het verspreiden van tweetalige infobladen is onwettelijk en degradeert de faciliteitengemeenten tot tweetalige gemeenten‘, verklaart Slootmans. ‘De faciliteitengemeenten liggen op Vlaams grondgebied wat wil zeggen dat ze de taalwetgeving moeten respecteren.’

Faciliteiten waren bedoeld om uitdovend te zijn om zo de Franstalige inwoners de kans te geven zich te integreren. ‘Na 57 jaar faciliteiten verwachten wij dat de integratie voltooid is. Wanneer gaan de faciliteiten ooit nog uitdoven als we het niet afdwingen?’ vraagt Slootmans zich luidop af. De wetgeving is duidelijk. Het zijn en blijven Vlaamse gemeenten, ondanks het feit dat cijfers van Kind en Gezin optekenen dat slechts 10% van de consultaties in het Nederlands verlopen. Als we niet opletten blijft de anderstalige vlek zich verder uitbreiden.

Onderzoek door de gouverneur 

Somers kondigde daarop aan de gouverneur van Vlaams-Brabant te belasten met het voeren van een onderzoek. De minister herhaalde daarbij het oude standpunt van de Vlaamse regering, namelijk dat de omzendbrieven-Peeters onverkort van kracht blijven. Hij gaf daarbij ook aan dat ‘de taalfaciliteiten uiterst restrictief moesten worden toegepast. Bij elk contact met de gemeente dienen Franstaligen die dat wensen een verzoek te richten aan hun gemeentebestuur om in hun eigen taal te worden bediend.’ De bestaande taalregistratie waarbij er een register wordt gemaakt op basis van de taalrol is volgens Somers strijdig met de taalwetgeving.

Slootmans is uiterst tevreden met dit antwoord. ‘De Vlaamse beweging heeft lang genoeg gestreden om de rand Vlaams te houden. Ik ben verheugd dat de Vlaamse regering bij haar standpunt blijft.’ Slootmans is zelf een kind van de rand. ‘Zolang we in een Belgische context blijven redeneren, zullen we de dédain van Franstalige politici en de manier waarop ze op ons neerkijken, enkel kunnen stoppen door hen de taal van de macht te laten verstaan.’

Beluister het volledig interview

 

Dit artikel wordt u aangeboden door de Vrienden van Doorbraak

Door een jaarlijkse of maandelijkse bijdragen financieren de Vrienden van Doorbraak de publicatie van de gratis toegankelijke artikels op doorbraak.be. Onze vrienden krijgen ook korting in de Doorbraak winkel en exclusieve uitnodigingen.

DAVID GEENS
David Geens is IT-engineer en bestuurder en investeerder in verschillende vennootschappen. Bij Doorbraak focust hij zich op de audiovisuele activiteiten zoals de podcast en video interviews.
Foto’s (c) Gazet van Hove.