Nieuw logo en huisstijl voor externe communicatie : beslis mee !

Hove

Ons lokaal bestuur werkt aan een nieuwe huisstijl – een verzameling van visuele elementen die gebruikt worden om onze organisatie een herkenbaar gezicht te geven en te promoten – voor onze externe communicatie. We starten met de creatie van een nieuw logo. Welk logo verkies jij ?

Om tot die huisstijl en dat logo te komen, bepaalden we eerst het merk ‘Hove’. Ook onze huisstijl en het logo moeten onderstaande zaken uitstralen.

Merkvisie 

Wij zijn een gemeente die een zo kwaliteitsvol mogelijke leef- en woonomgeving wil aanbieden voor mensen die comfortabel, veilig en sociaal leven in een groene omgeving zeer op prijs stellen.

Merkmissie

We willen een eigentijds dorp zijn, mee met de wereld van vandaag en morgen, waar mensen zich goed en thuis voelen vanwege de bovengemiddelde levensstandaarden die we erop nahouden.

Merkwaarden

We vinden volgende waarden belangrijk : gezelligheid (gemoedelijkheid), klantvriendelijkheid, kwaliteit, menselijkheid (persoonlijkheid, persoonlijke benadering), veiligheid.

Merkpersoonlijkheid

We streven naar volgende karakteristieken: ontspannend (relaxed), ruimdenkend (progressief), respectvol, tevreden, charmant, idealistisch en harmonieus.

Merkbelofte

Sinds eind 2011 luidt onze officiële baseline ‘want het dorp is een wereld’, naar een zin uit de (onafgewerkte) autobiografische roman van dichter-schrijver Paul van Ostaijen, die een tijd in Hove woonde. Te begrijpen als : in Hove kan je genieten van moderne stedelijke faciliteiten, in combinatie met de gezelligheid en veiligheid van een sociaal dorp waar de buurt- en wijkbewoners harmonieus met elkaar omgaan.

Kernconcept

Waar staat in één zin Hove voor ? Een klassevolle heer/dame, van deze tijd en van deze wereld, met wie je graag een goed gesprek voert met een goed glas wijn.

Uiterlijk

We willen een logo dat sympathieke klasse, harmonie en respect (voor de medemens) uitstraalt, met (licht)groene tinten (als verwijzing naar onze drie groene longen) en (afge)ronde, ‘natuurlijke’, zachte, charmante vormen. Het lettertype van de baseline moet elegant (maar niet exclusief), modern, eigentijds, werelds en efficiënt zijn.

Jouw voorkeur

Een werkgroep van medewerkers en leden van het schepencollege maakte een eerste selectie van mogelijke logo’s. Die staan in onderstaande pdf. Op basis van de keuze van onze inwoners wil het bestuur dan een keuze zal maken. Welk logo draagt bovenstaande waarden volgens jouw het best uit en/of wat vind je gewoon het mooiste ? Laat het ons vóór 15 juni weten en bepaal mee het toekomstige uitzicht van onze communicatiekanalen ! Mail je voorkeur naar informatie@hove.be of vul het formulier in.

de krant voor Hove …

Bijlagen

Foto’s (c) Gazet van Hove.