Vandaag Hemelvaartsdag ???

Een vakantiedag voor vele mensen. Maar wat is deze dag eigenlijk ?

Op Hemelvaartsdag of ” ’s Heren Hemelvaart” wordt binnen het christendom herdacht dat Jezus van Nazareth is opgestegen naar God of de Almachtige in de hemel, negenendertig dagen na zijn opstanding uit de dood. Deze viering is een onderdeel van de paascyclus en daarin telt Hemelvaartsdag als de veertigste paasdag. Hemelvaartsdag valt altijd op een donderdag, veertig dagen na Pasen en tien dagen vóór Sinksen. Veel christenen gaan die dag naar de kerk. In België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, IJsland, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Zweden en Zwitserland is Hemelvaartsdag op donderdag een officiële feestdag.

Christelijke arbeidersbeweging

Het ACW (Beweging.net) is de koepelstructuur van verschillende christelijke sociale organisaties

Hemelvaartsdag is daarbij ook het feest van de Christelijke Arbeidersbeweging. Ze herdenken dat in 1891 de pauselijke encycliek over sociale rechtvaardigheid, Rerum Novarum, werd afgekondigd. Die dag houden de leiders van de Christelijke Arbeidersbeweging allerlei toespraken en optochten om te pleiten voor meer sociale rechtvaardigheid. Dikwijls in opbod tegen de socialistische collega’s die op 1 Mei op straat komen om het feest van de Arbeid te vieren.

Vandaag is er met corona niet veel te merken van al die feestelijke optochten en toespraken. Er zijn video-toespraken in vervanging.

Foto’s (c) Gazet van Hove.