Captatieverbod – politiebesluit Gouverneur Antwerpen

Na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, de dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen en de resultaten van het provinciaal droogte-overleg geldt er een captatieverbod voor volgende stroomgebieden :

  • Groot Schijn (gedeeltelijk)
  • Weerijs (gedeeltelijk)
  • Mark (gedeeltelijk)
  • Kleine Nete (gedeeltelijk)
  • Grote Nete (gedeeltelijk)
  • Platte Beek

Het captatieverbod gaat in op 21 mei 2020 

In de gebieden waar het verbod van kracht is, mag uit geen enkele waterloop water onttrokken worden. Dit betekent o.a. dat er geen water mag opgepompt worden om velden en tuinen te beregenen en dat ook visvijvers volledig afgekoppeld moeten worden van de waterlopen.

Uitzondering hierop is het beperkt capteren van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

Een captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden is nodig ter bescherming van het (grond)watersysteem en de valleigebieden die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.