Corona weer druk besproken op tweede Hovese digitale gemeenteraad

De Hovese gemeenteraad van maandag 25 mei jl. ging weer digitaal door wegens corona. Alle gemeenteraadsleden zaten thuis achter hun computer, de gemeenteraadsvoorzitter Guido Sel zat in de raadszaal aan de bestuurstafel terwijl de leden van het schepencollege verspreid in de raadszaal zaten. De algemeen directeur zat op haar kantoor in het gemeentehuis. Deze zitting is integraal te volgen via het internet.

Coronawerkgroep.

Een belangrijk gedeelte van de raadszitting ging natuurlijk over de evolutie van de corona-toestanden in onze gemeente.

Schepen Luc Vuylsteke de Laps (Fan van Hove) : “De Kunstacademie ligt stil. Om ervoor te zorgen dat er studenten zullen afhaken willen we een korting geven op de inschrijving van volgend schooljaar. Voor de horeca willen we de belasting op terrassen herzien of verlagen/schrappen. Dit beslissen we als de horeca volledig wordt vrijgegeven.”

Zomerscholen

Schepen Els Pauwels (Fan van Hove) : “We willen in Hove zomerscholen invoeren. We voorzien twee weken voor elke doelgroep. Hierbij krijgen we steun van de Provincie. De inschrijving is gratis. Het staat ook open voor kinderen uit andere gemeenten, dan kunnen ze zich eens uitleven in het groene Hove. Volgens ons OCMW zijn er een tiental gezinnen in Hove die het nodig hebben. In Antwerpen is de nood enorm groot. Er is het aanbod om hier lessen te volgen. Dit geeft een interessante sociale mix. Niemand kan verplicht worden hier lessen te volgen, maar eens men zich inschrijft moet men elke dag aanwezig zijn.”

Het groen-linkse raadslid Diederik Vandendriessche (HB) vroeg of de leerkrachten vrijwilligers zijn ? Schepen Gerda Lambrecht (N-VA) antwoordde : “We zullen de vraag stellen aan de leerkrachten. We rekenen op vrijwilligers. Het mogen ook hogeschoolstudenten zijn die in het kader van hun stage ervaring opdoen. Het gaat om één week in juli en één in augustus. We beperken ons tot twee tot drie vakken die in de school niet aan bod kwamen”.

De groen-linkse jongen wenste ook te weten hoe het zat met de 150 adressen die in Hove ondersteuning nodig hebben ? Schepen Els Pauwels antwoordde : “In het OCMW komen er weinig vragen binnen, ook weinig in het Dienstencentrum. Regelmatig worden de kwetsbare gezinnen opgebeld.”

Raadslid Goedele Breyne (pH7) vond dat er te weinig communicatie is naar de Hovenaars. “Regelmatig een briefje in de bussen bij de Hovenaars met nieuws over corona zou reeds een maand geleden moeten gebeuren”. Burgemeester Koen Volckaerts (N-VA) antwoordde : “Dit is een onmogelijke taak. We krijgen ook geen info binnen van de federale overheid over de mondmaskers. We kregen wel reeds de filters binnen. Vandaag zijn onze bestelde mondmaskers reeds in de Hovese straten verdeeld. We kunnen niet korter op de bal spelen dan nu. Er waren andere initiatieven van een aantal inwoners die zelf zo’n 200 mondmaskers maakten. Deze gaan naar het OCMW. Ze kunnen daar opgehaald worden. Als de mondmaskers van de federale overheid binnen komen volgt dezelfde logistieke verdeling door medewerkers van het Dienstencentrum en vrijwilligers. De organisatie is 100% aan Gerda Vos overgelaten. Er zijn voldoende mensen om mee te doen.”

Foto’s © Gazet van Hove.