10 euro voor elke Hovenaar

Ons lokaal bestuur schenkt aan elke inwoner een aankoopbon van 10 euro, vrij te besteden bij de deelnemende Hovese handelaars.

Het coronavirus Covid-19 beheerst al geruime tijd ongewild het leven van iedereen. Maatregelen drongen zich op. Er werd van iedereen verwacht om anders te leven, onze levensstijl grondig te veranderen. Dit heeft langdurende en ingrijpende gevolgen, niet alleen voor onze inwoners, maar ook voor onze lokale economie. Het lokaal bestuur van Hove wil iedereen van harte bedanken voor het strikt naleven van de maatregelen die de overheid oplegde, voor de vele blijken van solidariteit in onze gemeente, voor alle mooie buurtinitiatieven, maar ook voor de talrijke creatieve aanpassingen die de lokale handelaars uitvoerden. Daarom schenkt het lokaal bestuur aan elke inwoner een aankoopbon van 10 euro, vrij te besteden bij de deelnemende Hovese handelaars. De bon is drie maanden geldig.

Extra bijdrage voor kwetsbaarste Hovenaars

We bieden ook de mogelijkheid om solidair te zijn met de meest kwetsbaren onder ons. Zo kunnen Hovenaars die dit willen hun bon schenken aan de inwoners die het het meest nodig hebben. Dit kan je doen door je aankoopbon af te geven bij één van onze diensten tijdens de openingsuren : bibliotheek, dienstencentrum, dienst Vrije Tijd, gemeentehuis of OCMW. De sociale dienst van het OCMW zorgt voor een correcte verdeling. Ons lokaal bestuur garandeert dit bedrag te verdubbelen. Wij hopen dat jullie, nu alle handelszaken terug open zijn, lokaal blijven shoppen, want ‘winkelhieren’ loont. En waarom verder lopen als je het in Hove kan kopen !?

Foto’s (c) Gazet van Hove.